Az MNB rendszeres ellenőrzései keretében korlátozott terjedelmű, nem teljeskörű átfogó vizsgálatot folytatott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél. A vizsgálat a 2015. december 31-től a vizsgálat lezárásáig, azaz a 2018. május 10-ig terjedő időszakot tekintette át.

A vizsgálat hiányosságokat tárt fel többek között a hitelkockázat kezelésében a hitelintézetnél egyebek közt a monitoring folyamatban, a fedezetek meglétével, értékelésével és érvényesíthetőségével kapcsolatos belső szabályozottság, eljárásrendek körében. A követeléseladások kapcsán hiányzott az azokra vonatkozó, kellő részletezettségű belső szabályozás, s nem állt rendelkezésre megfelelő - a kockázatok mértékének meghatározásához elengedhetetlen - ügyfélcsoport-képzési és ügyfél-minősítési rendszer sem.

A jövőben pontos - a főkönyvvel és az analitikával egyező - adatszolgáltatás érdekében a MagNet Banknak felül kell vizsgálnia az adatteljesítést támogató informatikai rendszerét. További hiányosságokat talált emellett a jegybank a pénzintézet belső ellenőrének tevékenysége, a javadalmazási politika, az informatikai rendszer védelmére, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó belső szabályozottság kapcsán.

Mindezek alapján a jegybank ma publikált határozatában 2018. szeptember 30-i teljesítési határidővel kötelezte a MagNet Bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jogsértések miatt az MNB összességében 47 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a hitelkockázat-kezelés kapcsán feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását. Enyhítő körülménynek számított, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, más piaci szereplőkre, a hitelintézet számos problémát már a vizsgálat során kijavított, illetve annál már az MNB helyszíni vizsgálati szakasza idején is előremutató változások zajlottak.

Fotó forrása.: MagNet Bank