Az MNB rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott az Union Biztosító Zrt.-nél (Union Biztosító). A vizsgálat 2013 októberétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. Bár a jegybank több hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.

Mint az MNB megállapította, az Union Biztosító egyebek közt a szavatolótőke-számítása során nem vett figyelembe minden számszerűsíthető kockázatot, kockázatkezelési rendszere nem volt alkalmas az egyedi és összesített kockázatok folyamatos mérésére. Az informatikai rendszerelemek nem mindegyike volt megfelelően zárt, a számviteli kimutatásokban, egyes adatszolgáltatásoknál pedig nem a valós értékek szerepeltek.

Hiányosságokat tárt fel az MNB a biztosító panaszkezelési tevékenysége, illetve élet- és nem-életbiztosítási szerződéseinek - így az ingatlanbiztosítások, illetve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások - kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemei kapcsán. Utóbbiaknál többek közt a biztosítási szerződési feltételek nem a jogszabályban meghatározott módon tartalmazták a kárenyhítésre, a közlési kötelezettség teljesítésére, a díjtételek egyoldalú módosíthatóságára, a túlbiztosításra, az egyes engedmények igénybe vételére, a biztosítási esemény bejelentésére és a biztosítási szolgáltatásnak a teljesítéséhez szükséges okiratok meghatározására, illetve a részleges díjfizetés jogkövetkezményeire és az első díjrészlet teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Mindezek alapján a jegybank ma publikált határozatában kötelezte az Union Biztosítót a feltárt hiányosságok megszűntetésére. A társaságnak a legtöbb jogsértés kapcsán idén október 15-ig kell beszámolnia az MNB határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 40 millió forint felügyeleti és 18 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB figyelembe vette többek közt, hogy a Szolvencia II. rendszer követelményeinek való megfelelés kiindulópontja a szavatolótőke-szükséglet pontos kiszámítása. Alapvető fontosságú, hogy az it-rendszerek biztonságosan, megbízhatóan támogassák a biztosító működését, a számviteli fegyelem révén pedig valós kép álljon rendelkezésre annak pénzügyi helyzetéről. Súlyosító tényezőnek számított, hogy az ügyfélszerződések tartalmi elemeivel összefüggésben, s az ügyféltájékoztatás kapcsán nagyobb számú hiányosság merült fel. Az MNB ugyanakkor az Union Biztosító javára értékelte, hogy számos hiányosság korrigálását már a vizsgálat során megkezdte - írta a jegybank.