A Glamour-napokon akár 20-50 százalékos leárazások, kedvezmények várják a fogyasztókat. Legyenek figyelmesek a kuponok beváltásakor, akár üzletben, akár online vásárolnak - figylemeztet a Budapesti Békéltető Testület (BBT). A szervezethez beérkező panaszokból ugyanis látszik, hogy fogyasztóvédelmi probléma esetén sokszor nem biztosítják a garanciát az akciósan megvásárolt termékekre, vagy épp a fogyasztó nem tudja gyakorolni a szavatossági jogait.

A Glamour-napok akciós kuponjaival üzletben, de bizonyos esetekben webáruházon keresztül is vásárolhatnak a fogyasztók. Fontos, hogy alaposan olvassák el a kuponon lévő felhívásokat és tájékoztatásokat a vásárlás előtt - hívja fel a figyelmet a BBT.

Ha akciósan, üzletben vásárol a fogyasztó ruházati terméket, cipőt, táskát, parfümöt vagy egészségügyi terméket, akkor a hatályos jogi szabályozás alapján nem gondolhatja meg magát 3 napon belül abban az esetben, amennyiben mégsem tetszik a termék, és nem viheti vissza azt az üzletbe.

Ha viszont a termék tényleg hibás (tönkremegy, elszakad, nem működik), és a fogyasztónak garanciális vagy szavatossági problémája van, kötelesek erről az üzletben jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát átadni. Amennyiben a vevőszolgálatos vagy aki a vásárlói panaszok kezelésével foglalkozik, nem tud nyilatkozni rögtön arról, teljesíthető-e a fogyasztó hibás termék miatti igénye, úgy a kereskedőnek a panasszal kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon kell tájékoztatnia a fogyasztót.

Ha kijavításra vették át az adott árucikket, úgy külön elismervényt kell adni arról, mikor mehet érte a vásárló vagy pedig ezt az időpontot a jegyzőkönyvben szükséges feltüntetni számára. Ugyancsak törekedni kell az előírások szerint a 15 napon belül történő kijavításra, vagy épp az e határidőn belül történő cserére, ha ilyen célból vették át a terméket.

Csábító kuponok

Nem árt tudni, hogy a webáruházakban történő levásárlást biztosító kuponok esetén - bizonyos kivételekkel - a fogyasztók ugyanúgy élhetnek a 14 napos indokolás nélküli elállás joggal, a leárazott árucikkeknél is.

Van azonban néhány kivétel is, és a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint épp ezek okozzák leggyakrabban a fogyasztók és a webáruházak közötti problémákat. A rendelet szerint például az online megrendelt, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel (például CD- vagy DVD-lemez), valamint számítógépes szoftver példányának vagy egyes higiéniai terméknek az adásvételekor nem gondolhatja meg magát a fogyasztó, ha már felbontotta a csomagolást. Az utóbbi esetnél a bírói gyakorlat egyértelmű: csak akkor hivatkozhat a cég egészségvédelmi vagy higiéniai okra, ha előtte meghatározta, melyik termék tartozik ide.

Sokszor hivatkoznak a webáruházak arra is, hogy ha nincs meg a termék eredeti gyári csomagolása vagy az sérült, akkor nem fogadják el az indokolás nélküli elállást, azonban ez a gyakorlat jogszabályba ütközik.

Ha cégként vásároltunk

Arra is felhívja a Budapesti Békéltető Testület a figyelmet, hogy ha nem magánszemélyként, hanem cégként történt az online vásárlás, akkor arra nem vonatkozik az indokolás nélküli elállás lehetősége, mivel - a 2013. évi V. tv. (azaz a Polgári Törvénykönyv) szerint - nem minősül fogyasztónak, a fent említett kormány rendelet hatálya pedig a fogyasztói szerződésekre vonatkozik.

Internetes megrendeléseknél, az indokolás nélküli elállás esetén a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó által kifizetett teljes összeget és azt csak addig tarthatja vissza, míg a terméket vagy a visszaküldést igazoló dokumentumot meg nem kapta.

Ha az online vásárolt akciós műszaki cikk hibás, akkor a fogyasztókszavatossági és jótállásból eredő jogaikkal élhetnek. Így például a bruttó 10 ezer forint feletti tartós fogyasztási cikknek minősülő termékeknél - ha annak hibája a rendeltetésszerű használatot akadályozza - az átvételtől számított 3 munkanapon belül kérhetik a termék cseréjét, és ha ezt nem tudja teljesíteni az eladó, akkor 14 napon túl is elállhatnak a szerződéstől és visszakérhetik a termék vételárát. Ebben az esetben a hibás teljesítéssel összefüggésben keletkezett, valamennyi, a fogyasztó által viselt költséget (például a kereskedőnek a hiba miatt történő visszaküldés költsége) is köteles a vállalkozás megfizetni.

A BBT összeszedte, mire figyeljenek, ha élni kívánnak a csábító kedvezményekkel:

  • Alaposan olvassák el az akciós kuponok beváltási idejére, felhasználási feltételeire vonatkozó leírásokat! Azt is alaposan tanulmányozzák át, hogy melyik üzletben vagy esetleg melyik webáruházon keresztül váltható be az adott kupon.
  • Ha webáruházon keresztül váltják be a kuponokat, de később élnek az indokolás nélküli elállási jogukkal, akkor a vállalkozás nem követelheti azt a fogyasztótól, hogy az eredeti, gyári csomagolásban küldje vissza a terméket. Anélkül is érvényes az elállási nyilatkozata. Ugyanakkor legyenek tisztában azzal is, hogy bizonyos termékek esetében - például higiéniai árucikek vagy éppen a szoftvert, vagy film- és zeneszámokat tartalmazó CD- vagy DVD-lemezek - nem gondolhatják meg magukat már a felbontás után. Ezekre ugyanis már nem vonatkozik a 14 napos meggondolás lehetősége.
  • Online vásárlásnál akkor is visszaküldheti a terméket a fogyasztó, ha esetleg azt sérülés érte, esetleg nincs meg az összes tartozéka. Önmagában ezektől még nem veszíti el az indokolás nélküli elállás jogát, ilyenkor ugyanis azt az értékcsökkenést kell csak kifizetni, amely abból fakad, ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a fogyasztó az árucikket.
  • Számlát-nyugtát az online vásárlásról is kell kapni. Ha nem kapott, akkor tegyen panaszt írásban a fogyasztó a webáruháznál és kérje ennek megküldését, ezt követően pedig őrizze meg. Bármi probléma lenne a termékkel, ennek birtokában lehet reklamálni és ez bizonyítja a fogyasztó és a cég közötti szerződés megkötését.
  • Ha vitáját nem tudta a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást, akár már mobilapplikáción keresztül is.