A magyar háztartások által elfogyasztott bor mennyisége a 2004 első féléves adatokkal összevetve stabilnak mondható, ugyanakkor míg a vásárlók száma nőtt, addig az általuk vásárolt mennyiség csökkent. Az egy háztartás által elfogyasztott mennyiség 2004 első hat hónapjában 7,1 liter, idén pedig 6,5 liter volt. Ez a mennyiség mindkét vizsgált időszakban közel azonos költséget, azaz 2500 forintnyi kiadást rótt az egyes vásárló háztartásokra. Az értékbeni piacbővülés és csökkenő mennyiségi tendencia az átlagárak növekedésére utal, melyhez feltételezhetően hozzájárult az import borok piacrészének mintegy 6 százalékpontos bővülése. A boltok polcain kínált termékek többsége hazai annak ellenére, hogy bár a tavalyi év első félévében az import termékek aránya még csupán 1 százalék volt. Az idei első félévben - az EU csatlakozást követő első, 2004 első félévével összehasonlítható teljes időszakban - ez az arány már elérte a 7 százalékot. Az egyes kiszerelés-típusokat elemezve megállapítható, hogy egyfajta minőségi váltás indult el: a kannás borok teret veszíteni látszanak, míg pozitív változás figyelhető meg az üveges borok forgalmának terén.
QP | Quality Placement