A parlament.hu-n a jogszabálytervezetek közt közzé tett T/4884. számú, Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 10. pontjában "A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása" 44.,45.,46. paragrafusaiban megfogalmazott módosítások kapcsán írt közleményt a Magyar Reklámszövetség a társszövetségeivel (Interactive Advertising Bureau Hungary, Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége, Magyar Lapkiadók Egyesülete, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, valamint Professzionális Piackutatók Társasága).

A szervezetek szerint a törvénymódosító javaslat azonnali káros piaci-, gazdasági- és költségvetési következményeket von maga után. Ennek okai:

  • A megjelent törvénymódosító javaslat szakmai- és piacműködtetési szempontok szerint is indokolatlan mélységben kívánja szabályozni a hazai médiapiac működését, amely előre nem látható veszélyt rejt magában tekintettel arra, hogy az információk szerint a módosító tervezetet semmilyen hatástanulmány és semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg.
  • A módosító törvénytervezet súlyos piaci hátrányba sodorja a kis- és középvállalkozókat, és elmélyíti versenyhátrányukat a globális szereplőkkel szemben.
  • A tervezett intézkedés a szakmai szervezetek megítélése szerint súlyosan sért alkotmányos (a szerződéskötés szabadsága) és európai uniós (szolgáltatások szabad áramlása) irányelveket.
  • A piaci szereplők számára teljességgel elfogadhatatlan a törvényjavaslat indoklásában hivatkozott piactorzító hatás, tekintettel arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2008-as vizsgálata megállapította, hogy a piacon működő bónusz rendszer nem igényel beavatkozást.
  • A felkészülési idő nélkül (kiemelten: egy szerződéses kötöttségek ezreivel terhelt üzleti év közepén) bevezetett esetleges módosítás a piac azonnali instabilitáshoz vezet, amely súlyosan visszaveti a médiaköltéseket, ezáltal az iparági károkon túl súlyos költségvetési bevétel csökkenést is okoz.
QP | Quality Placement