Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program módosításáról szóló kormányhatározat csütörtöktől hatályos. A garanciadíj mostantól legfeljebb évi 1,5 százalék lesz. A kedvezmény általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A jelenleg is működő program célja, hogy az MFB által nyújtott bankgaranciával megkönnyítse az élelmiszer-feldolgozó ágazatokban - malomipar, húsipar, baromfi-feldolgozás, cukoripar, borászat, burgonya-feldolgozás és -tartósítás, hűtő- és konzervipar - tevékenykedő vállalkozások forráshoz jutását.

A program eddig piaci díjú bankgaranciát kínált a felvett hitelösszeg 80 százalékáig. A két éve elérhető 30 milliárd forintos keretből még több mint 18 milliárd forint rendelkezésre áll.

Szakmai konszenzus alakult ki az érintett ágazatok, a bankok és a kormányzat között abban, hogy a bankgarancia jobb kihasználásának akadálya a konstrukció magas költsége. A szóban forgó hitel piaci díja mellé ugyanis piaci garanciadíj társul. Ennek költségei pedig összességében nem versenyképesek, túlzott pénzügyi terhet jelentenek a bankgaranciát igénylő vállalkozások számára.

A program feltételeinek javítása - kihasználtságának növelése - érdekében a garanciadíj csökkentése mellett az MFB a bankgarancia alapjául szolgáló forgóeszköz hitelre vonatkozóan maximált kamatfelárat és kezelési költséget vezet be. A bankgarancia összeg alsó határát pedig a jelenlegi 200 millió forintról 40 millió forintra, az egyszeri bírálati díjat pedig 0,2-ről 0,1 százalékra csökkentette.

További pozitív változtatás, hogy a bankgarancia alapjául szolgáló forgóeszközhitel ezután rulírozó - azaz ismételten felhasználható - jellegű is lehet. Emellett a forgalomképes készleten alapított zálogjogot önálló biztosítékként is elfogadják a bankgarancia lehetséges fedezetei között.