A konjunktúrateszt 2006. júliusi eredményei alapján a konjunkturális helyzet a feldolgozóiparban nem kedvezőtlen: a termelés a második negyedévben dinamikusan növekedett, a kereslethiány csökkent, a kapacitáskihasználás magas, a rendelésállomány-szint relatíve kedvező. Ennek ellenére a vállalkozások - feltételezhetően az államháztartási egyensúly-csomag vállalati gazdálkodást és belföldi keresletet befolyásoló intézkedései következtében - borúlátóak: a termelés és a beszerzések növekedési ütemének csökkenését, az értékesítési lehetőségek romlását prognosztizálják. 2006 júliusában a feldolgozóipari vállalkozások helyzetüket kedvezőtlenebbnek látták, mint áprilisban. (A romlás ellenére 2000 óta ez a legkedvezőbb júliusi értékelés.) Kilátásaikat illetően azonban sokkal borúlátóbbak, különösen a nagyon kedvező áprilisi megítéléshez képest. A két indexet magába foglaló konjunktúra-barométer a második negyedévben csökkent, pozíciója azonban jobb az egy évvel korábbinál. A bizalmi index, amely a termelési kilátások, a rendelésállomány és a késztermék-készletek értékelését szintetizálja, ugyancsak csökkent. Változását komponensei közül kettő negatív, egy pozitív irányban befolyásolta. Lefele húzta, hogy a vállalkozások kedvezőtlenebb rövid távú termelési prognózist és alacsonyabb rendelésállomány-szintet jeleztek, mint áprilisban. (A rendelésállomány-szint a csökkenés ellenére viszonylag magas mind a belföldi, mind az EU-export rendeléseket tekintve.) Nem számottevő mértékben ugyan, de emelte a bizalmi indexet, hogy a késztermék-készletek szintje júliusban alacsonyabb volt, mint áprilisban. A vállalkozások júliusi rövid távú értékesítési prognózisai az áprilisinál kevésbé dinamikus bővítési szándékot jeleztek. A lendületvesztés az exportértékesítési előrejelzéseket inkább jellemzi, mint a kevésbé dinamikus belföldi értékesítési elképzeléseket. A beszerzési előrejelzések szerint az import növekedése lassul, a hazai beszerzések növekedési üteme nem változik, ami ugyancsak jelzi, hogy a feldolgozóipari vállalkozások a következő öt-hat hónapban a korábbinál visszafogottabb termelési (és/vagy beruházási) tevékenységet várnak. A kereslethiány 2005 nyara óta negyedévről negyedévre kevesebb vállalkozás termelésbővítését korlátozza. (2005 júliusában a válaszadók 70 százaléka, 2006 júliusában 53 százaléka jelölte.) A csökkenő tendencia a belföldi és a külpiaci kereslethiányt is jellemzi. A kereslethiány mellett fontos termelésbővítést akadályozó tényező a szakképzett munkaerő hiánya, amely az elmúlt hónapokban is gyakoribbá vált: áprilisban a vállalkozások 26 százaléka, júliusban 30 százaléka jelezte. A bizonytalan gazdasági környezet, mint termelésbővítési korlát említettsége - a vállalati gazdálkodást érintő, bejelentett szabályozó-változások következtében - jelentősen (34-ről 46 százalékra) emelkedett. A vállalkozások meghatározó kapacitásainak kihasználtsága 2006 júliusában 84 százalékos, ami rekordszint a 2000-es években. A következő 12 hónapra vonatkozó prognózis a kapacitás-kihasználtság várható alakulását illetően, a kismértékű romlás ellenére, kifejezetten kedvező.
QP | Quality Placement