Vaskos rendeletet alkotott a kormány az autóbuszos személyszállítás piacfelügyeleti ellenőrzéséről. Ebben visszautal arra a 2016 decemberében hozott rendeletére, amelyben létrehozta az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóságot, amelynek a rövidített neve: autóbuszos hatóság.

Abból, hogy mit tehet az autóbuszos hatóság, most csak egy dolgot emelünk ki. Amennyiben a hatóság kormánytisztviselője ellenőrzi a szolgáltatót, fel kell mutatnia a megbízó levelét, de ezt nem kell megtennie akkor, ha próbavásárlást végez.

Próbavásárlásra az autóbuszos hatóság közreműködő személyt is igénybe vehet, vagyis olyan magánszemélyt küldhet próbavásárlásra, akinek semmi köze a hatósághoz. Vele megbízási szerződést kell kötni, és díjazásra is jogosult.

Végül kimondja a rendelet azt is, hogy próbavásárlás esetén a szolgáltatás (mármint az ilyen ellenőrzés) díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatást nyújtója visel.