„Minden résztvevő elmondta a helyzetértékelését és lényegében megállapítást nyert, hogy a kínai üzemeltető várja az elvégzett munkájának az ellenértékét" - mondta az MTI-nek Szilas Cecília főbiztos-helyettes, aki az elhangzottakról részletesen beszámol feletteseinek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban (KIM). Hozzátette: egyebek mellett tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a magyar fővállalkozó nem teljesíti jogszerű kötelezettségeit, ugyanakkor keresik a közvetlen módját annak, hogy megtérítsék a kínai cég jogosnak ítélt költségeit.

Dégen István, a fővállalkozó Genexpo 2010 kft.-t ért kritikára - úgyis mint annak egyik ügyvezetője - válaszul elmondta, hogy a hazai problémák a jogi helyzet eltérő értelmezéséből fakadnak. 

A sanghaji Tien Ji (Tian Yi) vállalat vezérigazgatója Csiang Csie-jung (Jiang Jieyong) megerősítette, amit magyar partnerével, az Expo Trade-del már korábban szóban és levélben közölt, vagyis hogy írásos kormányzati garanciát kér a fizetések jövőbeni teljesítésére. A válaszról Budapesten születik majd döntés.

A találkozón ott volt még a sanghaji magyar főkonzul Kuti László, Mohr Richárd a magyar pavilon vezető munkatársa, Vizi Balázs tanácsadó, valamint a házigazda expóközpont képviselője.

Az MTI úgy tudja, az üzemeltetéssel megbízott kínai vállalat fix vállalási árért dolgozik, havonta rendszeresen három számlát nyújt be, a takarítás a műszaki munka és a biztonsági őrség feladatainak ellátásért. Dolgozóinak létszáma 64 fő. A pavilonigazgató korábban elmondta, a jelenleg fennálló kéthavi tartozás 30-35 ezer euró között van, vagyis a kifizetetlen számlák összege közel tízmillió forint, az áprilisi és májusi kifizetéseket az Expo Trade megelőlegezte.

A Genexpo közleményben tiltakozott

A Genexpo ugyanakkor egy, az MTI-nek eljuttatott közleményben azt a véleményét hangoztatta, hogy a közigazgatási tárca több állítása sem felel meg a valóságnak. 
A sanghaji expón való magyar megjelenés lebonyolításával megbízott Kft. leszögezi, hogy a szerződéses kötelezettségeit teljesítette, ezzel szemben a minisztérium négy hónapja egyetlen forintot sem utalt át a cégnek.

A cég hangsúlyozta, hogy a Genexpo 2010 Kft. egy közbeszerzési pályázat nyerteseként érvényes szerződést kötött a magyar állammal, amelyet szerződésszerűen teljesít.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szerdán egyebek között kifogásolta, hogy az előző kormány 2010 márciusáig több mint másfél milliárd forintot, a teljes vállalkozói díj közel kétharmadát fizette ki a Genexpónak, noha a Magyar Pavilon hivatalos megnyitója május 1-jén volt.

A Genexpo hangsúlyozza: a kifizetett összegből több mint egymilliárd forintot tett ki a magyar pavilon megépítésének szerződés szerinti költsége, amelynek 2010 áprilisában már készen kellett lennie. Tekintve, hogy ez az összeg már önmagában a teljes vállalkozási díj mintegy kétötödét jelenti, s már a világkiállítás megnyitása előtt esedékessé vált, így a kifizetett vállalkozási díjat időarányosan értelmezni nem is lehet.

A pavilon üzemeltetéséhez, a kulturális programokhoz, valamint a kommunikációhoz kapcsolódó munkák - és így a költségek - nem a világkiállítás megnyitójának napjától keletkeznek, hanem már sokkal korábban. Az "arányosítás" tehát szándékos és rosszindulatú csúsztatás a cég szerint.

Hozzáteszik, hogy a KIM közleménye elhallgatja azt a tény, hogy a KIM 2010 májusa, tehát a világkiállítás több mint négy hónappal ezelőtti megnyitása óta a Genexpo 2010 Kft. részére egyetlen forintot sem fizetett, miközben az teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

A 2010. áprilisi hónapra eső teljesítést a KIM jogelődje, a MeH elfogadta, erről írásos teljesítési jegyzőkönyv készült, a májusi és júniusi teljesítés pedig a szerződés egyértelmű rendelkezései alapján elfogadottnak tekintendő, a számlákat a KIM befogadta, azokat nem kifogásolta - hívják fel a figyelmet. A júliusi és augusztusi teljesítési jegyzőkönyveket is benyújtották, azokat a szerződésben meghatározott határidőig a KIM nem kifogásolta, így azok is elfogadottnak tekintendőek a Genexpo szerint.

A minisztérium azt is nehezményezte, hogy a Genexpo 2010. Hungary Kft. és annak alvállalkozói - a BMC Kft. kivételével - többszöri felhívás ellenére sem tudtak tételesen elszámolni a szerződéseikben vállalt kötelezettségeik teljesítésével. A Genexpo szerint azonban ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

A Genexpo 2010 Hungary Kft. átvételt igazolhatóan minden hónapban benyújtotta a teljesítésigazolási jegyzőkönyveket és annak mellékletét képző, a teljesített munka és tevékenység részletes leírást, valamint a szerződés előírása szerinti részletes pénzügyi elszámolást és a szükséges alvállalkozói számlákat. 2010 májusától 2010. július végéig a KIM-ben nem jelöltek hivatalos, döntéshozó kapcsolattartót a Genexpo 2010 Kft. felé. A világkiállítás projektjének, nem volt felelőse, többszöri kísérletük ellenére nem tudtak senkivel kapcsolatot találni, aki egy folyamatban lévő 2,5 milliárdos világkiállítási projekt témájában illetékes, döntésképes lett volna - írják.

Megjegyzik azt is, hogy július vége óta írásban kérték, sürgették a KIM-et, hogy a teljesítések igazolásához szükséges vizsgálatokat kezdje meg, azt követően pedig gyorsítsa meg mielőbbi befejezés érdekében.

Ismertetik azt is: július végén a Genexpo 2010 Hungary Kft. a Kehi képviselőinek személyesen, a társaság székhelyén adta át az általuk kért dokumentumokat.

Csak szeptember 7-én adta át a KIM azt a levelet, amelyben immár nem csak a Genexpo 2010 Kft. alvállalkozóira vonatkozóan, hanem az alvállalkozói legutolsó magyar és kínai alvállalkozójáig bezárólag kéri a szerződéseket, igazolásokat, számlákat eredetiben rendelkezésre bocsátani szeptember 13-ig. Az iratokat eddig sem szóban, sem írásban, valamint nem eredetiben és nem ilyen mélységben kérték - írja a cég. Így a két nappal későbbi közleményükben félrevezető csúsztatás, hogy "Mindezidáig nem adták át....." az anyagokat, hiszen nem is kérték.

Megjegyezik azt is, hogy a megkötött szerződés a KIM-et nem jogosítja fel arra, hogy az alvállalkozók alvállalkozóinak (és így tovább egészen az utolsó alvállalkozóig) számláit, szerződéseit bekérje. 

A Genexpo határozottan állítja azt is, hogy a kormány nem fizetett ki olyan tételt, amely mögött a tényleges teljesítés hiányzott volna. Úgy vélik: ha a magyar kormány számára valóban fontos lett volna, hogy Magyarország részvétele a Világkiállításon megfelelő módon és keretek között valósuljon meg, akkor nem hagyta volna idáig fajulni a helyzetet. 

Szerdán ugyanis fizetésük elmaradása miatt munkaidejük befejezte előtt elhagyták a magyar pavilont a sanghaji expón a kínai műszaki dolgozók és a takarítók, a biztonsági személyzetet sikerült a pavilonvezetésnek visszatartania. A kínai cég jelezte azt is: amennyiben az általuk javasolt megoldások valamelyike nem teljesül, munkájukat a magyar pavilonban befejezettnek tekintik.

QP | Quality Placement