A Talentis program magánbefektetőiből alakult Terratalent Tsz. és a térségi önkormányzatok társulása, a Zsámbéki-medence Térségfejlesztési Kht. együtt lett új többségi tulajdonosa a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság (HKG) Rt.-nek, így a dalmandi gazdaság után már a második közelmúltban privatizált agrárcégnek van új gazdája. A történet előzménye, hogy a HKG Rt. magánosításakor az agrárcéget az MFB Proxy Kft.-től mintegy 800 millió forintért - 20 éves halasztott fizetéssel, két év türelmi idővel - csaknem 100 százalékban a Háromhalom Rt. szerezte meg. A társaságot a dolgozók és a menedzsment hozták létre, utóbbiak a Herceghalmi Gazdász Rt.-n keresztül vettek részt a Háromhalom Rt.-ben. A kormányváltás utáni bizonytalanság nyomán azonban a HKG alig kapott hitelt, s jelentős veszteséget is elszenvedett. Az 1990-es évek elején lebonyolított decentralizáció keretében értékesítették a cég vagyontárgyainak 36 százalékát (ez a profittermelő kapacitás 65 százalékát tette ki). A társaság húzóágazata a szántóföldi növénytermesztés és a tejtermelés, a privatizáció előtt 1,3 milliárd forint értékű eszközállományú cég mintegy 4 ezer hektár bérelt állami földterületen gazdálkodott. A HKG-tulajdonos Herceghalmi Gazdász Rt.-nek a Talentis programhoz kapcsolódó egyik cég adott végül kölcsönt, biztosítékul részvényeket ajánlottak fel - mondta el lapunknak Takács Ernő, a Talentis programigazgatója. Mivel a cég nem tudta visszafizetni a hitelt, a részvények a Talentis magánbefektetőihez kerültek. A Zsámbéki-medence 13 települését tömörítő kistérségi társulás, a Zsámert ugyanakkor belépett a Talentis megvalósítására létrehozott Zsámbéki-medence Térségfejlesztési Kht.-ba, s a kht. későbbi közgyűlésén a magánbefektetők felajánlották a részvények 10 százalékát az önkormányzati szövetségnek. A közgyűlés döntése alapján a magánbefektetők és az önkormányzatok együtt hozzájutottak a HKG Rt. által megművelt állami földek 50 éves bérleti jogához is. A tulajdonszerzési ügylet részeként a Talentis program keretében vállalták, hogy 500 hektár földvagyont tulajdonba adnak a térségfejlesztési kht.-nek, a fentiek szerint ezen terület birtokba adása meg is történt. A Talentis regionális térségfejlesztési program célja az, hogy a következő 20 év alatt csaknem 300 projekt révén, egyebek között egyetemváros, innovációs központ és technológiai park felépítésével, 75-80 százalékban magántőkéből, illetve 20-25 százalékban EU-s és nemzeti támogatásból létrejöjjön az első közép-európai tudásvölgy a Zsámbéki-medencében. A HKG Rt. többségi tulajdonának megszerzése - amelynek további működési feltételeit a HKG földekről való fokozatos „levonulása” mellett más földek bérleti lehetőségeivel már biztosították - azért vált szükségessé, mert a Talentis program megvalósításának egyik fontos feltétele, hogy a beruházás magántulajdonban lévő földeken induljon meg. A projektekben érdekelt magánbefektetők és pénzintézetek ugyanis a szükséges befektetések és hitelek fedezeteként nem tudnak elfogadni állami tulajdont. A Talentis ezért javasolta, hogy a Zsámbéki-medencében lévő csaknem 4 ezer hektáros, jelenleg állami tulajdonú földet cseréljék ki a programban érdekelt befektetők tulajdonában lévő csaknem 5 ezer hektár, természetvédelmi oltalom alatt álló földre, vizes élőhelyre, árvízi területekre. A Nemzeti Földalapról szóló törvény erre lehetőséget ad - hangsúlyozta Takács Ernő, hozzátéve: a Talentis tervezésekor egyáltalán nem volt még biztos a helyszín, Budapest 30, illetve 70 kilométeres vonzáskörzetében gondolkodtak. A lehetőségek megvizsgálása után kiderült, hogy megfelelő nagyságú terület alig van máshol, mint a Zsámbéki-medencében. Amikor pedig hírül vették, hogy az EU-ban a Magyarországon észak-dél irányban keresztülívelő nemzetközi forgalom egy második párkányi Duna-híd segítségével éppen Zsámbék közelében haladna el egy szintén még megépítendő úton, a kérdés eldőlt. A földcsereügylethez a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a környezetvédelmi tárca már hozzájárult, mivel azonban 100 millió forint feletti értékről volt szó, jóvá kellett volna hagynia Stumpf István kancelláriaminiszternek is. Utóbbira a kormányváltás miatt már nem jutott idő, az ügy pedig azóta alig-alig haladt előre - emlékeztetett a programigazgató. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az állam által kijelölt értékbecslő szerint a földcsere értékarányos, ráadásul a felkínált magántulajdonú földeket egy jogszabály értelmében az államnak különben is meg kell vásárolnia legkésőbb 2006-ig. A Talentis program alapítói nem akarnak késlekedni a beruházásokkal, ezért is alakult kedvezően a HKG Rt. többségi tulajdonának megszerzése, amellyel újabb lendületet kaphat az első közép-európai innovációs övezet létrehozása Magyarországon. Kenyeres Sándor, a Talentis alapítója úgy fogalmazott, hogy a programot - amely élvezi a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia támogatását - még a földcseréről való döntés előtt el kell indítani. A Zsámbért a térség lakosainak nevében szintén szorgalmazza a földcsere minél előbbi szentesítését, hogy az egyedülálló projekt sínre kerülhessen. A következő 20 év során csaknem 12 milliárd euró értékű beruházás valósulna meg itt, s az 50 ezer munkahelyet létrehozó fejlesztés Magyarország és Közép-Európa vezető régiójává avathatná a Zsámbéki-medencét. A Talentis központi projektjei nemcsak országosan, hanem helyben is hatalmas tudástőkét generálnának, lehetőséget teremtve az ott élőknek arra, hogy részesei legyenek a tudásvezérelt gazdasági fejlődésnek. A Zsámbéki-medence térségének fejlesztései „svájci színvonalú életkörülményeket teremtenének” az itt élő és dolgozó emberek számára - hangsúlyozta Takács Ernő. A programban érdekelt magánbefektetők 5 milliárd forintot biztosítottak saját forrásaikból a projekt elindítására. Érthető törekvés, hogy valamikor vissza is szeretnék nyerni befektetésüket egy olyan beruházási program nyomán, amely szakértők szerint 2 százalékkal járulna hozzá a GDP növekedéséhez, az állam pedig négyszeresen kapná vissza azokat a forrásokat, amelyeket erre szán. A magántőkéből megvalósuló fejlesztéseket, az üzleti alapon működő projektek koordinálását a Pro Talentis Consulting Kft. végzi majd. A program nyitott, bőven kínál üzleti és befektetési lehetőséget minden érdeklődő társaság és magánszemély számára.