A jövő év első napjától hatályos és a Magyar Közlönyben megjelent rendelet három pontba foglalja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók súlyos jogsértését. Az első pont az előzetes tájékoztatás elmulasztása, a második, ha a kereskedő felróható magatartása miatt a fogyasztó a jogszabályban meghatározott elállási jogával nem tudott élni, míg a harmadik eset az, ha tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott a kereskedő. Ez utóbbinál azonban követelmény, hogy a tisztességtelenséget - közérdekű igényérvényesítés vagy közérdekű keresetindítás során - a bíróság megállapította. Ilyen keresetet a fogyasztóvédelmi hatóság indíthat.

Az első pontban szereplő előzetes tájékoztatás a következőkre kell, hogy kiterjedjen: a kereskedő vállalkozás nevére, elérhetőségére (beleértve a címét, a telefonszámát és az e-mail címét is), az üzleti tevékenység-, illetve a vevői panaszkezelés helyére, az elállási és felmondási jogra, a jótállásra, végül pedig a felmondás feltételeire. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást (a kereskedőt) terheli.

QP | Quality Placement

A rendelet hivatkozik a fogyasztóvédelmi törvényre, amely felhatalmazza a kormányt a súlyos jogsértés meghatározására. A törvény módosítása is most jelent meg a Magyar Közlönyben. Ennek szövege kimondja, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértéseket. Ezeket  a  fogyasztóvédelmi hatóság, a  Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróságok által hozott jogerős döntések tartalmazzák.