A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzéseket a március 20-án hatályba lépett kormányrendelet szabályozza. A rendelet értelmezését és gyakorlati átültetését a Közbeszerzési Hatóság (KH) által kiadott tájékoztatók és állásfoglalások segítik. Az ilyen közbeszerzések a kormány vészhelyzet elhárításáért felelős tagjának - ez esetben a miniszterelnök - egyedi mentesítése alapján a szabályoktól eltérő módon is megvalósíthatók - írja a szakértő közleményében.

Elég három, vagy egy ajanlat

A nemzeti értékhatárok elérése esetén három ajánlatot kell bekérni. Ha nincs három hazai ajánlattevő, külföldi ajánlattevő pedig a határzárra tekintettel nem tudna teljesíteni, úgy a kiíró eltekinthet a három ajánlat bekérésétől. Sőt, kivételes sürgősség esetén akár egy gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre. A rendelkezés a nemzeti értékhatároknál magasabb uniós értékhatárt elérő beszerzésekre is kiterjed, de csak akkor, ha nem használ fel uniós fejlesztési forrásokat.

Az ajánlatkérő előzetesen köteles megvizsgálni, hogy a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás vagy keretszerződés alkalmazásával kielégíthető-e a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt. Ha a beszerzés így megvalósítható, akkor az ajánlatkérő mentesül az ajánlatkérésre feljogosított szervnek egyébként fizetendő díj megfizetése alól. Ezek a keretmegállapodások vagy keretszerződések a rendkívüli helyzetre tekintettel módosíthatóak.

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő eszközbeszerzések esetén a kormány irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél bevezetett eszközbeszerzési tilalmat nem kell alkalmazni. A beszerzések szabályszerűségét az államháztartásért felelős miniszter utólag fogja ellenőrizni.

Plusz 50 százalékig lehet szerződést módosítani

A KH tájékoztatója alapján az ajánlatkérő a közbeszerzéstől az ajánlattételi - illetve több szakaszból álló eljárásnál a részvételi - határidő lejártáig léphet vissza veszélyhelyzet esetén is. A határidők lejártát követő visszalépés esetén viszont az ajánlatkérőnek bizonyítani kell, hogy a visszalépés megalapozott volt.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben a veszélyhelyzetre tekintettel is lehetőség van módosításra és a teljesítési határidő meghosszabbítására. Ez szintén nem jelent eltérést a korábbi szabályozáshoz képest. Vizsgálni kell, hogy a veszélyhelyzet miatt új körülményeket nem lehetett előre látni - itt nagy szerepe van annak, hogy az adott szerződést mikor kötötték -, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 százalékát. Azt is igazolniuk kell a feleknek, hogy a teljesítési határidő változtatása közvetlen összefüggésben van a veszélyhelyzettel, és az eredeti szerződéses rendelkezés szerint nem lehetne teljesíteni - áll a Baker McKenzie szakértőjének közleményében.