Az Adózónának tették fel azt a kérdést munkáltatói oldalról, hogy amennyiben egy munkavállaló szociális helyzete indokolja, adhatunk-e a kieső munkalehetőség miatt adómentes pénzbeli juttatást. A válaszadó szakértő szerint pedig egy csuka fogta róka helyzet alakul ki ebben az esetben.

A gazdasági stabilitásról szóló törvény szerint elvileg mentesül mindennemű közteher alól a katasztrófahelyzetben lévőknek nyújtott vagyoni előny. A passzust még a vörösiszap-katasztrófa idején került a jogszabályba, de nem volt lehetőség a gyakorlatban alkalmazni.

Most viszont a koronavírus-járvány esetében adott a katasztrófahelyzet. Így a támogatást adó vállalkozás adóalap-növelés nélkül segíthetne, ha ezt az adóhatóságnak bejelenti. Annak pedig, aki kapná a támogatást, ingyenes vagy kedvezményes juttatást, nem keletkezne személyijövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettsége.

Viszont az idézett szabályozásnak nincs végrehajtási rendelete, sem a NAV-nál kialakult gyakorlata, és a mostani rendkívüli jogszabályok sem rendelkeznek róla pedig számos kedvezményt bevezetett a kormány. Vagyis bár a lehetőség elméletileg adott, de a gyakorlatban nem lenne adó nélküli a támogatás.