Az új szabályozás értelmében megszűnik a hatósági díjplafon - áll a Pénzügyminisztérium közleményében. Eddig a pénzügyminiszter rendeletben írta elő a biztosítási díj átlagos emelésének megengedett mértékét, amitől a biztosítók felfelé és lefelé is eltérhettek. Az új rendszerben a biztosítók közötti verseny szabja majd meg az emelések mértékét. Az egységes díjszabás 1998-tól fokozatosan szűnt meg, és az utóbbi időben már olyan jelentékeny eltérések mutatkoztak a tarifák között, hogy megindult a gépjármű tulajdonosok vándorlása az alacsonyabb tarifákat kínáló biztosítók felé. A jelenlegi módosítástól a kormány e folyamat folytatódását, és az ügyfélszerzés érdekében folytatott díjverseny erősödését várja. A megfelelő tájékoztatás érdekében október 30-ig a biztosítók kötelesek az ügyfélszolgálati irodáikban, két országos napilapban és az interneten is közzé tenni a jövő évi díjaikat. Az autósoknak egy hónapjuk lesz töprengésre, s azoknak, akik váltani akarnak november 30-ig írásban, illetve személyesen kell bejelenteniük a biztosítónál szándékukat, kérve a már megszerzett bonus-malus fokozatról szóló igazolást. A rendelet más pontokon is módosul. Az új szabályozás értelmében az üzembentartó a gépkocsi tulajdonjogának átruházását, vagy forgalomból való kivonását igazoló okiratokat a biztosítónál 15 napon belül köteles bemutatni. Az okmányok alapján a biztosító a biztosítási szerződést megszünteti és igazolást ad ki a biztosítás jogszerű, érdekmúlás miatti megszűnéséről. Érdekmúlás esetén az üzembentartó a már addig megszerzett bonus-malus osztályba sorolását nem veszíti el, az arra jogosító időtartam egy évig továbbra is fennáll. A bejelentési kötelezettség eddig is megvolt, ám sokan ezt nem, vagy csak késve tették meg, a díjat viszont a továbbiakban nem fizették. Ilyenkor a biztosító a szerződést díj-nemfizetés miatt törölte, ami a biztosított számára kedvezőtlen következményekkel jár: az az üzembentartó ugyanis, akinek a szerződése díj-nemfizetés miatt szűnik meg, az addig megszerzett bonus kedvezményét elveszíti, és a később vásárolt gépjárművére a legjobb esetben is csak A0-ás besorolással köthet biztosítást bármelyik biztosítónál. A jogi helyzet egyértelműsítése indokolta tehát, hogy a rendelet megszabja: 15 napon belül kell az okmányokat bemutatni. Abban az esetben, amikor az üzembentartó az új gépjármű megvásárlása után bizonyos ideig még a régi gépjárművét is megtartja, a már megszerzett bonus-malus fokozat a régi gépjárműre folytatódik tovább, az új gépjármű pedig az A0-ás induló fokozatba kerül. Az új rendelkezés szerint, amikor a kedvezőbb bonus-malus kategóriába tartozó gépjárműre kötött szerződés érdekmúlás miatt megszűnik - vagyis az üzembentartó a tulajdonjog átruházását, vagy a forgalomból való kivonást igazoló okmányt a biztosítónál bemutatja - a már megszerzett bonus fokozat a biztosított tulajdonában maradó másik gépjárműre átvihető, feltéve, hogy időközben nem okozott balesetet.
QP | Quality Placement