A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent határozat előzménye - leegyszerűsítve - a következő: az ORFK többek között 407 PC-re, monitorokra, valamint 114 útlevél-ellenőrző eszközre írt ki tendert. Utóbbiakat a román határon akarta használni. A felhívásra ajánlatot tett az Etiam Kft. is, amely cég az első menetben nyert is. Viszont vita alakult ki arról, hogy a monitor-fóliákra ki adott megfelelő ajánlatot. Az előzetes vitarendezés eredményeként az Etiam vesztett, így jogorvoslatot kezdeményezett.

A Döntőbizottság álláspontja szerint - a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmei ismeretében - az ajánlatkérőnek meg kellett volna győződnie arról, hogy az ajánlat megfelel-e a műszaki leírás azon követelményének, hogy a fólia utólagos méretigazítás nélküli illeszkedik-e a monitorra. Tény, hogy a monitor valós, illetve fizikai képmérete egyrészről, a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott fólia méretei egymástól eltértek, ebből az ajánlatkérő számára három eltérő méretadat állt rendelkezésre. Ezek alapján pedig nem lehetett megalapozott döntést hozni.

QP | Quality Placement

A Döntőbizottság ezért megállapította a jogsértést és megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését, továbbá valamennyi, az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás ezt követően hozott döntését. A bírság kiszabásánál pedig figyelembe vette a 432 millió forintos közbeszerzési értéket, továbbá azt is, hogy az ORFK-t már korábban elmarasztalta. Miután a beszerzés uniós forrásból finanszírozott, ezért a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat. Viszont az ORFK javára írta a Döntőbizottság azt, hogy a jogsértő döntések megsemmisítésével reparálható volt