A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a regionális repülőtér olyan repülőtér, amelynek átlagos éves utasforgalma legfeljebb hárommillió fő. A regionális repülőterek beruházási és működési támogatáshoz juthatnak.A támogatásban részesülő repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Ha a kapacitás nem elegendő valamennyi felhasználó kiszolgálására, a rendelkezésre álló kapacitást releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell elosztani.

Nem nyújtható működési támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is. Továbbá nem nyújtható támogatás azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma - a támogatás tényleges odaítélését megelőző 2 pénzügyi évben - meghaladta a 200 ezer tonnát. A támogatást követő 2 évben sem mehet a teherforgalom  200 ezer tonna fölé. A személyforgalomnál a támogatáshoz évi 200 ezer fő maximális utaslétszám tartozik, mind a támogatás előtti 2 évben, mint pedig az azt követő 2 évben. 

Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől száz kilométeren belül elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon vagy vonaton hatvan percen belül megközelíthető repülőtérnek. Kivétel, ha az utasforgalom nem érte el, és a támogatás utáni 2 évben sem éri el a 200 ezer főt. A beruházási támogatás feltételeként szabott maximális utaslétszám évi 3 millió fő lehet.

A beruházási támogatás nem haladhatja meg

- az elszámolható költségek 50 százalékát azon repülőterek esetén, amelyeknek átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult, vagy

- az elszámolható költségek 75 százalékát azon repülőterek esetén, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.