Az amerikai kkv-k exporttevékenységét segítő ügynökség, a Small Business Administration (SBA) legújabb kutatása szerint Magyarországon aprópénzért lehet céget alapítani, ám a nők üzleti életben történő érvényesülése terén még jókora lemaradásban vagyunk. A hazai üzleti környezetet 71 országot összevető világranglistáján 47-ik helyre sorolta az Ács J. Zoltán és Szerb László által jegyzett szuperindexe, a GEDI (Global Enterpreneurship and Development Index).

Az országokban érvényesülő üzleti magatartást, versenykörnyezetet és a vállalkozói kedvet összegző mutató többek között a társadalom vállalkozásokkal szembeni hozzáállását (bukástól való félelem, a lehetőségek felismerése), a technológiai szektorokban érvényesülő versenyt (kényszervállalkozások aránya, képzettség mértéke), illetve a vállalkozói lehetőségeket (innovációs és növekedési potenciál, tőkebevonási lehetőségek) hasonlítja össze. Ezek alapján a start-up cégek számára a legkedvezőbb környezetet Dániában látják a kutatók, majd Kanada és az Egyesült Államok következik.

A GEDI indexén harmadik Egyesült Államokkal kapcsolatban az SBA a vállakozói környezet pozitívumaként a versenyképességet, az induló vállalkozások mögött rejlő tudástőkét, és a világelső innovációs potenciált emeli ki. A hiányosságok között elsősorban a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k hiányát emeli ki a tanulmány.

Bevezetés a térség vállalkozói néplélektanába

A GEDI szerint Magyarország üzleti magatartás terén 49-ik, versenykörnyezetet tekintve 49-ik, míg vállalkozói lehetőségeket tekintve a 44-ik a listán (az akkumulatív indexen így Magyarország a 47-ik). Az összesítésben 48-ik Romániában a versenykörnyezet a kedvezőbb, a 37-ik helyre sorolt Lengyelországban a társadalom hozzáállása és a vállalkozók számára nyitva álló lehetőségek jobbak, míg Csehországban minden téren kedvezőbb üzleti környezetet találni, mint Magyarországon.

Az indexből az is kiderül, hogy a magyar üzletember képzettebb a lengyelnél, és a bukástól is kevésbé fél, sőt, még a társadalmi elfogadottsága is magasabb, ám nem lát maga előtt lehetőségeket a kitörésre. A vállalkozói néplélek közötti különbségeknél maradva a GEDI szerint Romániában több ugyan a kényszervállalkozás, mint Magyarországon, de az embererőforrás minősége közel kétszer magasabb az itthoninál; a hazai üzleti környezet oldalára billetni azonban a mérleget a vállalkozásokat jobban segítő versenykörnyezet. A magyar vállalkozások jócskán el vannak maradva a csehektől új termékek bevezetése terén, és a cseh társaságok körében kétszer olyan gyakori a külpiacra történő nyitás is, mint itthon, ami részben magyarázat a csehek összesítésben is kimagasló 25-ik helyezésére.

Az üzletalapítás legjei

Az SBA felmérése szerint a legolcsóbban és legkönnyebben Szingapúrban, Új-Zélandon és Hongkongban lehet céget alapítani, míg a lista végén afrikai országok kullognak. Új-Zélandon tényleg egy nap a cégalapítás, és mindössze egyetlen műveletből áll, csakúgy, mint Kanadában. Japánban, ahol 23 nap beindítani egy vállalkozást, a legkönnyebb és legolcsóbb megszüntetni azt - derül ki a listából.

A nők számára a legkedvezőbb helyek egyike is a szigetország, ahol a nők több mint 5 százalékának saját cége van szemben a férfiak kevesebb mint 3,5 százalékával. Dél-Amerika is kilóg a sorból ebből a szempontból, hiszen Peruban és Brazíliában is szinte azonos a női és férfi cégtulajdonosok aránya, amely itthon 4,5, illetve 9,3 százalék.

A kockázati tőke legkönnyebben Izraelben találja meg az ígéretes vállalkozásokat, míg Szlovéniában van a legnehezebb dolga finanszírozási szempontból a start-up cégeknek.