A PSZÁF ügyfélbejelentés alapján kezdett vizsgálatot, mivel a pénzügyi szervezet a 2010. február 25-én kelt fizetési felszólításában (amelyet egy bank nevében küldött) büntető feljelentés megtételét helyezte kilátásba, ha az ügyfél a fennálló tartozásának kiegyenlítését a levélben megadott határidőig nem teljesíti.

A pénzügyi szervezet súlyosan jogellenesen járt el. A PSZÁF a levél tartalmát megvizsgálva megállapította, hogy az Intrum Justitia ugyan feltételes módban fogalmazza meg, hogy az ügyféllel szemben büntetőeljárás lefolytatásának lehet helye, azonban összességében így is azt a hatást kelti, hogy az ügyféllel szemben a rendőrhatóság felléphet a követelés megfizetésének elmulasztása miatt. A felszólítás alkalmas arra, hogy a késedelmes ügyfélben azt a képzetet keltse, hogy a tartozás megfizetésének elmulasztása miatt vele szemben bűncselekmény elkövetését állapíthatják meg - írt a PSZÁF közleményében.

Az Intrum Justitia felszólítása - annak erősen félelemkeltő jellege miatt - alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót az általa esetlegesen meghozható intézkedések megtételétől eltérítse, magatartási szabadságában korlátozza.

A pénzügyi szervezet "tiltott agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott" az ügyféllel való kommunikációjában. A fogyasztó ügyleti döntése torzítása érdekében nyomásgyakorlással élt, amellyel a fogyasztói döntési folyamat súlyos megzavarására alkalmas magatartást tanúsított. A jogsértésre való tekintettel a PSZÁF 500 ezer forint bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetre és eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.