A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás 19,6 kilométerre teszi a meglévő jobb pálya mellé megépítendő bal pálya hosszát. A feladat része a tervezés és a kivitelezés is, a kettőre csak együtt lehet ajánlatot tenni. A tervezési sebesség 110 kilométer óránként (jelenleg a gödi előző szakaszt kivéve 90 kilométerrel lehet közlekedni az úton). Mindkét oldal burkolt üzemi sávot - leállósávot - kap. Az elválasztó sáv az első 10 kilométeren terelőfalas lesz, míg a továbbiakban acélkorlátot szerelnek a két pálya közé.

A feladat része két új különszintű csomópont, valamint három vasúti híd megépítése.

Az ajánlattevőknek az elmúlt öt évből be kell mutatniuk - egyebek mellett - legalább egy 15 kilométer hosszú kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építését, vagy a meglévő út ilyenre történt bővítését. Az ajánlattételi határidő július 14. Az értékelésnél a minőségi kritériumok 75, míg az ár 50 súlyszámmal szerepel.