A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) szerint beérkező panaszok alapján úgy tűnik, hogy egy magyarországi bank kezdeményezte lakossági- és bankkártya kondícióinak, valamint a számlacsomagokra vonatkozóan megkötött szerződéseinek módosítását - mindezt a fogyasztók hátrányára.

Sok fogyasztó jelezte a szövetségnek, hogy a bank levélben hívta fel a figyelmüket a rosszabbodó feltételekre és kedvezőtlen módosításokra, amelyek a szerződési feltételek széles körét érintik.


A lakossági bank- és hitelkártyákat illetően emelkedik azok éves-, valamint kibocsátási díja, illetve annak költsége is, ha valaki sürgősségi kártyagyártást igényel. Szintén többet kell fizetni majd, ha a készpénzfelvétel ATM-automatából történik.


Hasonló történt a lakossági bankszámlák általános feltételeivel is: növekszik a havi számlavezetési díj, illetve több költséggel jár majd, ha eseti átutalási megbízást adunk a bank számára - vonatkoztatva ezt a deviza átutalások teljesítésére is. Ugyanígy emelkedik a forintszámláról történő forintkifizetéssel járó pénztári műveletek díja is.


A FEOSZ szerint a tervezett módosítások a fogyasztó részéről csak akkor minősülnek elfogadottnak, ha a változtatások hatálybalépése előtt nem nyilatkozik a bank felé arról, hogy azokat nem fogadja el. Mindez azt jelenti, hogy a kedvezőtlen módosítások hatályba lépése előtti napig a fogyasztó jogosult a bankszámla- és a bankkártya-szerződés azonnali felmondására.


Ez esetben a felmondás ingyes, tehát mentes bármilyen díjtól, költségtől, illetve egyéb fizetési kötelezettségtől. Természetesen az esetlegesen fennálló tartozást ki kell fizetni ilyenkor a felmondással együtt.


A fogyasztóvédők szerint várhatóan több bank is követni fogja ezt a példát, ezért egyebek mellett arra hívják fel az ügyfelek figyelmét, hogy ha bármelyikük úgy tapasztalja, hogy nem tájékoztatták őt megfelelően az általános szerződési feltételek kedvezőtlen változásáról, illetve nem hívták fel figyelmét felmondási jogának gyakorlására, forduljon bejelentéssel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.


Ezen felül a szövetség közölte azt is, hogy megkeresi a pénzügyi felügyeletet azért, hogy vizsgálja meg azt, hogy a bank fenti magatartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak.