Eszerint mrp-szervezetet hozott létre az MKB Bank, hogy munkavállalói közvetlenül is részesülhessenek az újra növekedési pályára állt hitelintézet eredményeiből.

A munkavállalók teljesítményének ösztönzésére létrehozott mrp-szervezethez minden, a banknál 2016. május 30-án állományban lévő kolléga csatlakozhat, ez anyagilag is érdekeltté teszi a tagokat a közös sikerben, erősíti tulajdonosi szemléletüket - fogalmazott Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója.

A július 14-én megalakult mrp-szervezet, amelynek működését törvény szabályozza, részvényátruházás révén jutott 15 százalékos tulajdonrészhez. Tulajdonosi jogait kizárólag a tagok érdekeit szem előtt tartva gyakorolhatja, tagjai pedig a bank munkavállalói lehetnek. A részvényeket a tőzsdei bevezetést követően vagy a bank háromévnyi prudens működése után, két év alatt, több részletben értékesíti majd az mrp szervezet, miközben a tagok megkapják a részvényeken elért árfolyamnyereséget.

QP | Quality Placement