Tizenötmilliós büntetéssel zárult a PSZÁF által a K&H Bank Zrt.-nél április 7-i kezdettel bejelentés alapján indított vizsgálat. A felügyelet a pénzbírság mellett kötelezte a bankot a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) rendelkezéseinek (különösen a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések) betartására. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a bank a forint folyószámla megnyitása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járt-e el. A bank 2009. április 27-én kelt levelében nyilatkozott arról, hogy az értékpapír számlavezető rendszere meghibásodott, így a felügyelet számára az esetet bejelentő nem tudott személyesen megbízást adni az euró alapú befektetésének értékesítésére. A bejelentő ezért meghatalmazást adott az értékpapírok eladására. A bank további nyilatkozata szerint, eljáró munkatársa az értékpapírok eladásakor a forintra történő konverzió elvégzése előtt észlelte, hogy a bejelentő aktív forint folyószámlával nem rendelkezik. A bank munkatársa előzetes kérelem nélkül - szabálytalanul - forint folyószámlát nyitott a bejelentő részére. Ezt a számlát tavaly decemberben lezárta a bank. A felügyelet megállapította, hogy a bank e forint folyószámla megnyitása során nem a tőle az adott helyzetben elvárható, vonatkozó belső utasításokban és eljárási rendekben meghatározottaknak megfelelő gondossággal járt el és megsértette a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 210. § (1) bekezdésben foglalt, pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az intézkedés alkalmazása és a bírság mértékének meghatározása során a Felügyeleti Tanács figyelemmel volt a bank és az ügyfelei számára egyaránt magas kockázati besorolásúnak minősített szabályszegés súlyára, annak a Bank biztonságos működésére, valamint a piacra és az ügyfelekre gyakorolt hatására, az előidézett kockázatra. A bírság mértékét befolyásolta továbbá, hogy a bank esetében a piacon jelentős súlyú, fontos intézményről van szó. A bírság nagyságát a jogszabálysértés súlya mellett befolyásolta, hogy a bank korábban már 10 milliós és 11 millió forintos büntetést érdemelt ki a felügyelettől.
QP | Quality Placement