A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) versenykorlátozásra alkalmas magatartást tanúsított, amikor ajánlott minimálárakat tett közzé - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Emiatt az érdekképviseletnek 3 millió forint bírságot kell fizetnie. A hivatal amiatt meszelte el az egyesületként működő érdekvédelmi szervezetet, mert az a 2002 óta évente rendeszeresen közzétett ún. honortáblában rögzítette az írott sajtó számára ajánlott szerzői alaphonoráriumok összegét példányszámtól és az adott írás kategóriájától függően (hír, tudósítás, riport, publicisztika stb.), figyelemmel arra is, hogy első vagy második közlésről van-e szó, külön-külön meghatározva a flekk- és a karakterdíjat. A honortábla hasonló részletességgel határozza meg a szerkesztői alaphonoráriumokat, a fotóriporterek esetén javasolt minimális árakat, a rádiós és a televíziós minimum honoráriumokat, a tervezőszerkesztő minimális honoráriumokat, illetve a karikatúra honoráriumokat is. A GVH vizsgálata megállapította, hogy a MÚOSZ célja a piaci szereplők magatartásának, a piacon érvényesülő árak befolyásolása volt, amelynek érdekében széles körben (internetes honlapján, illetőleg korábban a az eljárás alá vont valamennyi tagjához ingyenesen eljuttatott "Magyar Sajtó" című kiadványban) ismertetett ajánlott minimálárakat tett közzé, amelyeket rendszeresen felülvizsgált. A hivatal szerint a MÚOSZ esetében megállapítható volt a versenykorlátozó cél, de az is, hogy a magatartás versenykorlátozó hatásra való alkalmassággal bírt, hiszen a 2008-ra vonatkozó tábla rögzíti, hogy - a honortáblákban megjelölt összegek az elmúlt években a nagyobb kiadóknál szinte gyakorlattá váltak, - azokat jogvita esetén a bíróság minden esetben figyelembe veszi, - a honortáblákat az egyezkedő felek a legtöbb esetben elfogadják az egyezség alapjául, - egyre gyakoribb, hogy új szerződések megkötésekor is a honortábla alapján állapítják meg a díjakat. Mindezek miatt a MÚOSZ tevékenysége alkalmas volt a piaci verseny korlátozására, így az érdekképviseletnek hárommillió forintos bírságot kell fizetnie. A hivatal súlyosbító körülményként értékelte, hogy a jogsértés több éven át tartott és hogy a MÚOSZ a legnagyobb tagsággal rendelkező érdekképviselet a piacon. Enyhítő körülménynek bizonyult, hogy az érdekképviselet az utóbb jogsértőnek bizonyuló ajánlást az ügy indítását követően internetes honlapjáról önként levette.
QP | Quality Placement