Az adós 2008 tavaszán vett fel 25 éves futamidőre tízmillió forint devizában meghatározott kölcsönt. A hitel halasztott tőketörlesztésű volt, az első 100 hónapban (tehát a futamidő harmadában) csak kamatot kellett fizetni. Ez persze (az árfolyamváltozás hatása nélkül is) jelentősen megdobta az adósság összegét. Mindenesetre a megterhelt lakás elárverezése után, amire már szinte pontosan három évvel ezelőtt került sor, közel 15,3 millió forintos adósságot még követelt a bank. A végrehajtási eljárás tehát folytatódott - írta a portál.

A bíróság hosszan taglalja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységről szóló törvény rendelkezéseit. Ebből levonják azt a következtetést, hogy az adóstól külön megbízást kellett volna kérni. A bank jogásza érdemi ellenvéleményt vagy nem tett, vagy azt a bíróság nem találta érdemesnek részletezni.

Az adós körülbelül két évvel ezelőtt indított pert. Keresetét arra alapozta, hogy a követelés érvényesen nem is jött létre. A bíróság szerint a végrehajtás megszüntetéséhez elegendő egyetlen érvénytelenségi okot megállapítani. Ezt meg is tették. Mint leírták: ezt követően a feleknek lehetőségük van egymás között peren kívül elszámolni. Amennyiben pedig a bank továbbra is ragaszkodna követeléséhez, azért külön pert kell indítania adósa (jelen körülmények kötött volt adósa) ellen.

A bíróság Bölönyi Horváth László igazságügyi szakértő (egy másik, jenhiteles ügyre kiállított) szakvéleményére alapozott. Jelen esetben tehát úgy tűnik, a jogászok újabb rést találhattak a pajzson. Ez a szakértői vélemény ugyanis - persze amennyiben azt elfogadja - bármely bíróság bármely devizaperében bevethető lehet - véli a portál.

QP | Quality Placement