A GVH 2013. április 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Norbi Update International Kft.-vel szemben, mert a Norbi Update termékek népszerűsítése során olyan állításokat tett közzé a termék egészségre ható tulajdonságára, illetőleg betegség megelőzésre vonatkozóan, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, megtévesztőek a termék összetételével kapcsolatban, továbbá valószínűleg nem kellően megalapozottan tüntet fel piacelsőségi állítást - olvasható a GVH honlapján.

E magatartásával valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható - írta a GVH.

QP | Quality Placement