A kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének és az európai uniós irányelvek célkitűzéseivel összhangban módosított hulladéktörvény új alapokra helyezi a hazai hulladékgazdálkodási tevékenységet, ami jelentősen hozzájárul a természeti környezet megóvásához. Az új jogszabály a hulladékot - a körforgásos gazdaságra való átállás jegyében - nyersanyagként kezeli: a gyártókat arra ösztönzi, hogy már a gyártásánál visszaszorítsák a hulladékok keletkezését, illetve ahol lehetséges, ott minél nagyobb arányban használják azt alapanyagként - írják a közleményben.

A hivatalnak a módosítás alapján meg kell vizsgálnia, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és a közszolgáltatói alvállalkozók tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak.

Feladatuk lett jóváhagyni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók szerződéseit és kötelezettségvállalásait is. Tájékoztatót kell továbbá írniuk a hulladékgazdálkodás helyzetéról, és vagyonkatasztert kell készíteniük a hulladékgazdálkodási létesítményekről és vagyonelemekről - derül ki a közleményből.

A módosított törvény a hulladékot a körforgásos gazdaságra átállás jegyében nyersanyagként kezeli. A hasznosítás mellett ösztönzi a gyártás során keletkező hulladékmennyiség csökkentését, és szigorítja az illegális hulladéklerakás büntetését.