A PSZÁF tényleges fogyasztóvédelmi munkát akar végezni - nem akar látszatintézkedések mögé bújni - hangsúlyozta Szász.

Szeptember elsejétől az új fogyasztóvédelmi stratégia jegyében megújult a fogyasztóvédelmi terület - különvált a határozati és a vizsgálati terület.


Balogh László, a felügyelet fogyasztóvédelmi kérdésekért felelős alelnöke szerint paradigmaváltásra van szükség: a pénzügyi szektor zavartalan működésének kulcsfeltétele az ügyfelek, a befektetők bizalma. Bizalomhiányos helyzetben az ügyfél elfordul az intézményrendszertől - ami a szektort gyengíti. A felügyelet ennek jegyében a szolgáltatóktól elvárja, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt korrekt, pontos, közérthető tájékoztatást adjanak - már a reklámokban is.

Átlátható és közérthető, egyoldalúan nem módosítható díjak és tarifák szerepeljenek. Problémák esetén pedig hatékony - és ingyenes - panaszkezelésre törekedjenek. A PSZÁF e célok megvalósulásáért proaktív, felvilágosító tevékenységet kíván végezni. Miután a panaszkezelés fő szintere maga a pénzügyi szolgáltató, ezért minden intézménytől elvárja, hogy külön felelőst jelöljenek mi a fogyasztóvédelmi feladatok intézésére.


A felügyelet a pénzügyi fogyasztóvédelem megerősítése érdekében kezdeményezi - több más jogszabálymódosítás mellett - a pénzügyi békéltető testület létrehozását.


Siklósi Máté, a felügyelet új ügyvezető igazgatója szerint a fogyasztóvédelem terén az intézményrendszer megújítását az ügyfélszolgálat megújításával kezdték. Az első félévben a felügyelt intézményeknél 106 401 panaszt jegyeztek fel, a felügyeletre 19527 megkeresés érkezett, amiből 6188 esetben eljárás is indult. Egyedi ügyekben a felügyelet csak tájékoztatást tud adni segítségnyújtással


Az elmúlt hónapban 3 esetben szabtak ki milliós bírságot fogyasztóvédelmi problémák iránt. Siklósi Máté ezekből az Allianz gólyatábori megtévesztő számlanyitási esetét emelte ki. Emellett a Magatartási Kódex megsértése miatt keletkezett bírságokat emelte ki: az AXA Bankot azért vizsgálták, mivel nem írta alá a kódexet, míg a kódex aláírói közül elsőként a Porsche Bankot bírságolta a felügyelet.


Bár a fogyasztóvédelmi kérdések új központja a PSZÁF lesz, a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alapján versenyt érintő esetekben továbbiakban is a Gazdasági Versenyhivatal fog eljárni - hangsúlyozta Siklósi Máté. Az ügyvezető igazgató szerint ugyanakkor a két intézmény közötti együttműködés folyamatosan fejlődik.


A felügyelet arra törekszik a jövőben, hogy az egyéni jogsértésekkel szemben is fellépjen - Siklósi Máté szerint az első - nem nagy összegű - bírságokat a jogsértések fennállása esetén igény jelentősebb bírságok követhetik. Akár ez, akár az intézmény megítélésében bekövetkezett folt okán , de a későbbiekben bizonyosan változtatni fognak az intézmények - vélekedett az ügyvezető igazgató. Január 1-től kötelező adatszolgáltatás lesz arról, hányan foglalkoznak a panaszokkal.


Bár a panaszok esetében komolyabb hangsúllyal lép fel a felügyelet, ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy az ügyfeleknek a szerződésben foglalt kötelezettségeiket teljesíteniük kell - hívta fel a figyelmet Szász Károly. A kötelezettség a másik oldalon is fennáll: az intézmények sem módosíthatnak a jövőben egyoldalúan szerződést. Ilyen irányú javaslatot - kiegészítve a devizaközép-árfolyamon történő váltással kapcsolatos javaslattal - a felügyelet eljuttatta a kormányzati szervekhez, Szász Károly szerint még az ősszel jogszabály születhet a kérdésben.