A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-nél (Wáberer biztosító), amely a 2013 februárjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. A jegybank által feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a biztosító megbízható működését - olvasható a közleményben.

Az MNB vizsgálatában egyebek közt megállapította: a biztosító az ügyfél-tájékoztatáshoz használt dokumentumaiban a jogszabályváltozásokat jelentős késedelemmel vagy egyáltalán nem vezette át. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatókat, értesítőket (például a díjfelszólítást, törlésértesítőt) számos esetben határidőn túl küldte meg az ügyfelei részére, illetve panaszkezelése - ide értve annak szabályozását és a panaszok nyilvántartását is - több szempontból sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Hiányosságokat talált a jegybank a biztosítási szerződések egyes tartalmi elemei kapcsán, s problémát jelentett az is, hogy a szerződés-nyilvántartó rendszer az ügyfélküldemények postázási dátumát az egyes szerződéseknél nem tartotta nyilván ellenőrizhető és kereshető módon. A Wáberer biztosító nyilvántartásából az ügyfél nyilatkozatának tartalma és beérkezésének ideje alapján nem állapítható meg mindenkor az sem, hogy a biztosító határidőben válaszolt-e a kárigényre.

Az MNB mindezek nyomán határozatában kötelezte a Wáberer biztosítót, hogy szeptember 30-ig adjon számot a feltárt hiányosságok kijavításáról, továbbá 7-7 millió forint felügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.