A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása keretében megállapította, hogy K. László mintegy három esztendőn keresztül bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végzett, ezen időszakon belül a jegybank engedélye nélkül háromnegyed éven át üzletszerűen jelzáloghitel közvetítői tevékenységet folytatott.

A vizsgált időszakban egy, az MNB által felügyelt pénzügyi intézmény részére dolgozott közvetítőként, amely során számos alkalommal segítette elő a pénzügyi intézmény pénzkölcsönnyújtási tevékenységét. A magát "hitelügyintézőként" feltüntető magánszemély munkájáért közvetítői díjazásban részesült.

Kárt okozhatott az adósoknak

Az üzletszerűen végzett függő ügynöki tevékenység kizárólag az MNB-hez tett bejelentést követően, jelzáloghitel közvetítése pedig jegybanki engedéllyel gyakorolható. Tekintettel arra, hogy a felügyelt társaság közvetítőjeként az MNB függő ügynökökről vezetett nyilvántartásban K. László nem szerepel(t), s jelzáloghitel közvetítői engedéllyel sem rendelkezett, így nem volt - és jelenleg sem - jogosult pénzügyi szolgáltatás közvetítésére.

Az MNB így eljárása során megállapította, hogy K. László tevékenységeit az arra vonatkozó jogosultság nélkül végezte, ezzel pedig megsértette a hitelintézeti törvény rendelkezéseit. A magánszemély jogosulatlan tevékenysége alkalmas volt arra, hogy károkat okozzon mind a vele kapcsolatba kerülő adósoknak, mind a felügyelt intézménynek, illetve, hogy veszélyeztesse a pénzügyi rendszerbe vetett közbizalmat. Az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási - így különösen a jelzáloghitel közvetítői - tevékenység bűncselekménynek is minősül, ezért az MNB jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja miatt feljelentést tesz az ügyészségen.

Megtévesztette az ügyfeleket

Mindezek nyomán a jegybank ma publikált határozatában K. László magánszemélyt 7,8 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte jogosulatlan jelzáloghitel közvetítői és függő ügynöki tevékenysége miatt, s azonnali hatállyal megtiltotta ezek folytatását.

A jogsértést súlyosbította többek között, hogy a magánszemély egy másik felügyelt intézmény bejelentett közvetítői alvállalkozójaként, azaz a jegybanki nyilvántartásban szereplő személyként folytatta tevékenységét. Így az adósokban azt a téves elképzelést kelthette, hogy jelen határozatban értékelt tevékenységét továbbra is engedélyezett/bejelentett módon és megbízhatóan végzi. Működését ráadásul huzamosabb ideig folytatta, mely révén a felügyelt intézmény jelentős összegű jelzáloghitelt, illetve pénzkölcsönt nyújtott az adósok részére. Az MNB enyhítő körülményként értékelte, hogy K. László közreműködése révén, illetőleg nyilatkozataival segítette az eljárás lefolytatását.