A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott az itthon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pozsonyi székhelyű Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Pois»ovòa a.s. biztosítónál (Novis Biztosító). Az MNB 2018. szeptember 1-jétől tekintette át, hogy a biztosító rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött SENSUM életbiztosítási termékénél a szerződéskötés előtti és ahhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatás megfelel-e a fogyasztóvédelmi célú jogszabályi előírásoknak. A jegybank vizsgálata során már 2019 októberében felfüggesztette a konstrukció hazai forgalmazását (a már megkötött ilyen életbiztosításainál a biztosító szerződéses kötelezettségei változatlanok).

A jegybank ugyanis arra jutott, hogy a biztosítási termék lényeges jellemzőit bemutató dokumentumok egy része félrevezető, nem megfelelő tájékoztatást adott a konstrukció teljes költségmutatójának (TKM) értékeire vonatkozóan. Azt is feltárták, hogy a termék várható, különböző forgatókönyvekben kalkulálható teljesítményére vonatkozóan is rossz volt a tájékoztatás. A helytelen módszertannal végzett számítások alacsonyabb költséget, valamint esetenként irreális, több százmilliós várható lejárati összeget mutattak ki.

Ilyen esetekben a félrevezető információk torzítják a hasonló konstrukciókkal való összehasonlíthatóságot, hiszen az ügyfelek esetleg épp ezek alapján választhatják ezt a biztosítást más ajánlatokhoz képest. Így a cég megszegte a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény előírásait, súlyosan sérti a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogát, korlátozza döntési szabadságukat.

Mindezek miatt csütörtökön közzétett határozatában a jegybank a jogszerű állapot helyreállításáig megtiltotta a Sensum konstrukció hazai értékesítését. Felhívta továbbá a Novis Biztosítót, hogy az ügyfeleknek a szerződéskötés előtt átadandó életbiztosítási termékismertetőt és életbiztosítása általános szerződési feltételeit jogszabályszerű tartalommal készítse el, igényfelmérési eljárása során azonosítsa az ügyfelek tényleges igényeit, illetve a fogyasztói alkalmasság felmérésére szolgáló dokumentumokat is úgy állítsa össze, hogy azok alapján beszerezhetők legyenek az ügyfél számára alkalmas biztosítási alapú befektetési termék ajánlásához szükséges információk.

A jegybank 2018. július 4-én felfüggesztette, majd 2019. július 11-én megtiltotta a Novis Biztosító több más itthon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosításának értékesítését. E tiltás addig marad érvényben, amíg a biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad e biztosításoknál az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról.

Nem régiben az MNB egy másik szolgáltató, az OVB ellen is fellépett.