Az MNB rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott a budapesti Gránit Bank Zrt.-nél. A vizsgálat a 2015. december 31-től a vizsgálat lezárásáig, 2018. május 22-ig terjedő időszakot tekintette át.

A bank hitelkockázat kontrollját összességében megfelelőnek értékelték, ám egyes hitelkockázati szabályzatok felülvizsgálata elmaradt, és szükség van az azokban szereplő több ellentmondás feloldására is. Nem alakították ki minden finanszírozott ügyfélszegmensnél az ügyfél- és partnerminősítési folyamatot, néhány esetben elmaradt a beérkező értékbecslések szakmai felülvizsgálata, illetve hiányzott az eljárásrend az értékbecslő szakértők tevékenységének rendszeres visszamérésére is - közölte az MNB.

A jegybank több adateltérést tárt fel a Gránit Bank fedezetanalitikája, főkönyve és a rendszerben rögzített adatok közt, s problémák voltak egyes jegybanki adatszolgáltatási táblák kitöltésével is. Mint az MNB korábban többször jelezte, valamennyi piaci szereplőnél kiemelt szigorral lép fel adatszolgáltatási hiányosságok esetén.

A vállalatirányítás kapcsán az MNB kisebb ellentmondásokat azonosított az egyes területekre vonatkozó szabályzatok, ügyrendek között. Hiányosságokat állapított meg a vizsgálat a javadalmazási politikában (és az erre vonatkozó gyakorlatban), illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozatoknál is. A belső ellenőrzési terület saját maga által ellenőrzött tevékenységet is ellátott, illetve a belső ellenőr nem rendelkezett a szükséges informatikai végzettséggel.

A jegybank ma publikált határozatában kötelezte a Gránit Bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jogsértések miatt az MNB összesen 19 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre.