A munkanélküliség elleni, vagy jövedelempótló biztosítások általában 18-60 év közötti, tartósan munkaviszonyban álló munkavállalók számára érhetők el és megoldást nyújthatnak a fizetési nehézségek átmeneti áthidalására abban az esetben, ha a biztosított elveszíti az állását. Minden pénzügyi problémára azonban korántsem nyújtanak fedezetet. A biztosítások olyan eseményekre is érvényesek lehetnek, amikor az ügyfél tartósan keresőképtelenné válik - de ez a modul általában feláras extra szokott lenni a biztosítók kínálatában.

Munkanélküliségre szóló biztosítás Magyarországon csak néhány társaságnál érhető el, amelyek partneri megállapodások keretében közvetítik e termékeket. A hazai biztosítók többsége viszont csak hitelfedezeti biztosítások, életbiztosítások, vagy egyes lakásbiztosítási termékek keretében nyújt fedezetet állástalanság esetére, vagyis a munkanélküliséget csak kockázati elemként veszik számba. Lapunk négy partnercsoportnál érdeklődött: a Groupamánál, amely az OTP Bankkal-, a BNP Paribas Cardif Biztosítónál-, amely a Budapest Bankkal-, a Tescónál, amely az Aegonnal-, valamint a KÖBE-nél, amely a CORIS Biztosítási Kárrendező és Szolgáltató Kft. -vel közösen kínálja ezeket a biztosításokat.

Ha berobban a járvány kopogtatnak az érdeklődök

Jövedelembiztosítással jelenleg több tízezren rendelkeznek a Budapest Bank ügyfelei közül, de más partnereinknél is egyre népszerűbbé válik e termék, különösképp a Covid-19 hatására. Idén kiugró ügyfélérdeklődést tapasztaltunk: a 2019-es év átlagos értékesítési darabszámához képest 2020-ban több, mint kétszer annyian kötöttek jövedelempótló biztosítást - válaszolták a BNP Paribas Cardiftól. A társaságnál azt látják, hogy a jövedelempótló biztosítás népszerűsége egyértelmű összefüggésben van a vírushelyzet aktuális alakulásával. Az érdeklődés márciustól nyárig kiugróan magas volt, aztán a nyári hónapokban normalizálódott, de szeptembertől ismét felélénkült a keresleti oldal.

Ugyanaz a tendencia érzékelhető a károk nagyságrendjének alakulásában, ami az értékesítési volumennél is tapasztalható: idén márciustól jóval többen jelentenek kárigényt a termék illetve munkanélküliség, betegállomány kapcsán, átlagosan több, mint kétszer annyian, mint a tavalyi évben - írták.

Mind a járvány első, mind pedig a második hulláma során jelentős növekedést tapasztaltunk az OTP Bank fiókhálózatában elérhető Mentőöv Életszínvonal Biztosítás iránt. Ebben az is közrejátszhat, hogy az ügyfelek tudatosabban igénylik az ilyen jellegű biztosítási szolgáltatásokat - válaszolták a Groupamától, a növekedés és a kárigények nagyságát azonban nem számszerűsítették.

A Tescótól úgy nyilatkoztak, hogy több ezer ügyfelük él Védőháló nevű jövedelembiztosításuk lehetőségével. Már március óta jelentős növekedést tapasztalnak a termék iránti keresletben. A kárigények megugrását azonban még nem érzékelik, de itt fontosnak tartották megjegyezni, hogy a termék feltétele, hogy csak akkor lehet kárigényt benyújtani, ha az ügyfél a szerződéskötést követően már legalább 3 hónapja alkalmazásban van.

A KÖBE-től nem kívántak lapunk megkeresésére válaszolni.

Milyen díjakkal és térítéssel lehet számolni?

A Budapest Bank Fix 75 nevű csomagjában havi 2 490 forintos biztosítási díj fejében havi 75 ezer forintnyi kárkifizetést kínálnak abban az esetben, ha az ügyfél munkanélküli, vagy keresőképtelen lesz. A Fix 150 csomag esetén pedig 4 490 forintos havidíj mellett már 150 ezer forint lehet a kárkifizetés havonta. A 150-es csomagot csak abban az esetben lehet igényelni, ha az ügyfél legalább havi nettó 150 ezer forintos jövedelemmel rendelkezik, vagy az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer forintos jövedelme volt. A bank és a BNP Paribas egy biztosítási esemény kapcsán maximum egymást követő 6 havi szolgáltatást teljesít, a tartam alatt kockázatonként összesen maximum 12 havi szolgáltatás érhető el.

A biztosítónál felhívták a figyelmet, hogy ez a két termék új: november 11-e óta a rosszabbodó jövedelmi viszonyoknak megfelelően változtak a havi szolgáltatási összegű csomagok - havi 50, illetve 100 ezer forintos csomagjaikat váltotta fel a havi 75-, illetve 150 ezer forintos csomag.

Az OTP Bank Mentőöv termékeinek biztosítás díja havi 990, 1990, és 3990 forint lehet, a választott csomagtól függően. A szolgáltatás csomagonként eltérő, fix összegű - munkanélküliség esetén 100 és 400 ezer forint, keresőképtelenség esetén 25 és 100 ezer forint közötti - havi kifizetést tartalmaz, amelynek kondícióit a szerződési feltételek tartalmazzák. Az OTP-nél szintén maximum 6 hónapig pótolják ki az elveszett jövedelmet.

A Tescónál a jövedelembiztosítási prémium csomag ára 2990 forint/hó. Az általuk kínált biztosítás díja fix, és sem a díj, sem a kifizetés nem függ a jövedelemtől. A kárkifizetés felső határa havonta 100 ezer forint, az első alkalommal viszont duplaösszeg, 200 ezer forint jár. A társaság legfeljebb hat hónapig fizeti a kárt, a kifizetés felső összeghatára pedig 600 ezer forint.

A KÖBE - CORIS munkanélküliségi biztosítás esetén a fizetési feltételek bonyolultabbak: itt éves díjat kell fizetni, amely havonkénti, negyedéves részletekben is törleszthető. A fogyasztói biztosítási szerződés éves díja a biztosított személy egy kockázati napra jutó (egész forintra kerekített) napidíjának és az adott biztosítási időszak kockázati napjai számának szorzata.

Ha az ügyfél munkanélkülivé válik, akkor a kondícióktól függően 50 és 700 ezer forint közötti - de legfeljebb a havi nettó jövedelem 70 százalékát kitevő - rendszeres havi juttatásban részesülhet, a választható keresőképtelenségi modul esetében pedig havi 25 és 125 ezer forint közötti összeghez juthat vész esetén. A KÖBE legfeljebb 7 hónapon át fizet rendszeres juttatást.

Sose mellőzzük az apróbetűs részt!

Erre a biztosítástípusra egyáltalán nem igaz, hogy bárkinek megérheti, minden társaságnál számos egyéb feltételnek teljesülnie kell a szerződéskötéshez és az esetleges kárkifizetéshez egyaránt. Például igazolni kell, hogy folyamatosan - általában egy éve - ugyan annál a munkáltatónál dolgozunk, amely igazoltan nem készül létszámleépítésre. Kárkifizetés igénye esetén pedig be kell jelentkeznünk a munkaügyi központba és a szolgáltatás igénybevételéhez be kell mutatni a kirendeltség által kiállított igazolást arról, hogy a biztosított több mint 30 napja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők vagyunk. Ennek fennállását havonta is igazolni kell a folyamatos szolgáltatás érdekében

Fontos tudni, hogy e termékeknél minden esetben van várakozási idő, ami azt jelenti, hogy az állásvesztést követő első időszakban a biztosító egy fillért sem fizet, így addig az ügyfél legfeljebb az álláskeresési járadékra támaszkodhat.

A Budapest Bank-BNP Paribas párosnál 90 nap a várakozási idő, így ha a biztosított munkaviszonya a biztosítás érvénybe lépésétől (a kockázatviselés kezdetétől) számított 90 napon belül szűnt meg, úgy az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében nem nyújtanak szolgáltatást. A 90 napos várakozási időszak csak a biztosítás megkötését követően egyszer van és jellemzően a csalások megelőzését hivatott szolgálni a társaság szerint.

A Tesco termékénél a várakozási idő munkanélküliség esetén 90 nap keresőképtelenség esetén 30 nap. A munkanélküliségi fedezet minimum heti 30 órás határozatlan munkaviszony esetén érvényes. Ennek hiányában csak a keresőképtelenségi fedezet van érvényben. Ez esetben viszont a keresőképtelenség szolgáltatáson túl, a biztosítottnak 20 ezer forint napi térítés is jár a kórházban eltöltött 5. naptól a 20. napig.

Az OTP Banknál szintén 90 napos a várakozási idő, a KÖBE-nél viszont csak 60 napos.

Létezik azonban még egy elem, mely megrövidíti a szolgáltatás időtartamát: ez az önrészesedési időszak. Az általunk megkérdezett szereplők mindegyikénél egyhavi önrészt alkalmaznak, vagyis a biztosítási esemény időpontja a regisztrált álláskeresői státusz 31. napja.

Biztosítótól és terméktől függ, hogy az önrészt, hogyan és mikor számítják fel, előfordulhat, hogy a szolgáltatást egy bizonyos hónapban szüneteltetik. A BNP Paribas szerint a várakozási idő és az önrész alapvetően külön kezelendő, de a biztosítás megkötését követő időszakban összeadódhatnak.

Mindezeken felül számos körülmény előfordulhat, amely kedvét szegheti a lelkes érdeklődőnek. Nem árt egyeztetni például a biztosítóval, hogy évforduló idején felmondhatja-e a biztosítást, vagy növelheti-e a biztosítás díját, akár adóváltozásra hivatkozva. Hasonló mód érdemes tisztázni, hogy szolgáltatnak-e a várakozási idő alatt bekövetkezett baleset, vagy betegség esetén, illetve számításba veszik-e a korábban táppénzen töltött időszakokat.

Közös megegyezés: többen enyhítették a szigort

Korábban a legnagyobb visszatartó erő talán az volt ezeknél a biztosításoknál, hogy szolgáltatást csak olyan esetekben nyújtottak a pénzintézetek, amikor a munkáltató rendes felmondással élt, vagy az állás megszűnése csoportos létszámleépítés következménye volt, esetleg a munkaadó céget felszámolták.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén jellemzően nem lehetett kártérítést kapni. A Covid-válság azonban e téren változást hozott.

A BNP Paribas Cardif Biztosítónál a mai magyar munkapiaci valóságnak megfelelően már általánosan alkalmazott eljárásrend, miszerint bármilyen közös megegyezésből eredő munkanélküliség (kivéve ha a munkavállaló kezdeményezte) esetén is térítünk - hívta fel a figyelmet a cég.

A Tesco szintén szolgáltat közös megegyezéssel történő szerződésbontás esetén is, amennyiben azt a munkáltató kezdeményezi.

A Groupamától a következőt válaszolták: bár a közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés feltételeink szerint nem biztosítási esemény, de ez alól kivételt képez, amennyiben annak oka a munkáltatónál történő átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, illetve a munkavállaló tartós keresőképtelensége. Ha ezen okok valamelyikét - akár utólag - igazolni tudja a biztosított, úgy a közös megegyezéssel megszűnt munkaviszony esetén is teljesítünk szolgáltatást.

A KÖBE biztosítónál viszont továbbra sem lehet közös megegyezés esetén kárigénnyel előállni.