Az EU negyedik pénzmosás elleni irányelve és a hazai jogalkotói, felügyelői elvárások nyomán 2017. június 26-tól - a gazdaság uniós szintű "kifehérítése" érdekében - módosultak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (új Pmt.), valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (új Kit.) törvények.

Az új Pmt. és az új Kit. felhatalmazásainak eleget téve megjelent a Magyar Közlöny 2017-es 119. számában az MNB jegybanki rendelete a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésének - valamennyi pénzügyi intézményre, a bizalmi vagyonkezelőkre és azok ügyfeleire vonatkozó - részletszabályairól. A rendelet előírásai a mai naptól hatályosak - közölte ez MNB.

Az új Pmt. lehetőséget ad arra, hogy az intézmények az ügyfeleket online módon, személyes megjelenés nélkül is azonosíthassák, amelyhez kapcsolódóan az MNB rendelete meghatározza a technikai, informatikai, biztonsági, személyi, belső szabályozási és képzési feltételeket a kötelező ügyfél-átvilágítás vonatkozásában.

A személyes megjelenés nélkül történő ügyfél-átvilágítás csak olyan elektronikus hírközlő rendszer − például otthoni számítógép vagy okostelefon kamerája és mikrofonja − segítségével történhet meg, amely valós időben (online) képes kép- és hangfelvételt készíteni az ügyfélről és annak személyi azonosító okmányáról, a felvételek visszakereshetők, valamint ellenőrizhető módon tárolhatók (ezekre és a pénzügyi intézmények kezelőinek személyére szigorú biztonsági, adatvédelmi szabályok vonatkoznak).

Az online ügyfél-átvilágítás során a pénzügyi intézmény ügyintézőjének azonosítani kell majd az ügyfél arcképét az általa bemutatott kártyaformátumú személyi igazolványon vagy jogosítványon, és azt össze kell vetnie az általa hozzáférhető, kezelhető nyilvántartással. A pénzügyi intézmény az azonosítás során e-mailen vagy sms-ben azonosító kódot küld az ügyfélnek, akinek azt az ügyfél-átvilágítás befejezéséig elektronikusan vissza kell juttatnia számára.

A távoli ügyfélkapcsolat az ügyfelek esetleges ismételt ügyfél-átvilágításakor is hasznos lehet. Az új Pmt. szerint például 2019. június 26-ig a pénzügyi intézménynek valamennyi olyan szerződéses ügyfelét újból azonosítania kell, akik személyi okmányának másolatával a bank, biztosító stb. nem rendelkezik, illetve (vállalati ügyfeleknél) amelyek esetében a tényleges tulajdonosok befolyásának mértéke, tulajdonlásuk jellege jelenleg nem állapítható meg.

A jogszabály szerint az olyan pénzügyi szerződéseknél - tipikusan például a banki "alvó számláknál" - is kötelező az ügyféllel történő újbóli kapcsolatfelvétel (és addig az ügyfél nem is kezdeményezhet újból tranzakciókat), amelyek terhére az ügyfél legalább 2 éve nem adott megbízásokat, vagy nem történt művelet azokon.

Az MNB rendelete szerint a jövőben a pénzügyi intézmény kijelölt vezetőjének közvetlen döntése alapján köthető szerződés vagy hagyható jóvá ügylet egyes, pénzmosás szempontjából nagyobb kockázatú ügyfelekkel. E körbe sorolhatók például a havi 50 millió forintnál nagyobb készpénzforgalmat jelző vagy egyszeri tranzakcióként ennyit készpénzben befizetni akaró ügyfelek.

Megerősített pénzmosási ügyfél-átvilágításra számíthatnak többek között az új Pmt. szerint kiemelt közszereplőnek minősülő, valamint azon ügyfelek, amelyek átvilágítására 10 millió forint feletti pénzváltás miatt került sor. Ezen esetekben a megerősített eljárás alá eső ügyfelek esetében a 10 millió forint feletti készpénzbefizetés, vagy pénzváltás esetén a szolgáltatók - egyebek mellett - kötelesek lesznek beszerezni a pénzügyi eszközök forrására vonatkozó információkat is - közölte az MNB.