Az élelmiszer jelöléséért az élelmiszer-vállalkozás felelős, amennyiben a jelölési hibát ő okozta, vagy az általa is felismerhető lett volna.

A hatóság a feltárt jogsértés súlyával arányosan intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetést alkalmazhat. A bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, az eljárás alá vont személy gazdasági súlyára - tekintettel kell meghatározni.

QP | Quality Placement

A bírságösszeg kiszámítását az erre vonatkozó kormányrendelet részletesen meghatározza - olvasható az "Ételt csak okosan" oldalon.