Még 2017 végén hirdették ki az adózás rendjéről szóló törvényt, melynek egyik leglényegesebb újítása, hogy egyes adózóknak 2018. január 31-ig be kell jelenteniük a NAV felé a 2018. január 1-jén már meglévő külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát és a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét. Ráadásul a jövőben a külföldi számlaszámokat érintő változást 15 napon belül szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak.

A rendelkezés azon gazdasági társaságokra vonatkozik, melyek üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a hazai cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathatnak. Márpedig - az RSM szerint - ezeknek nem érdemes kockáztatniuk: ugyanis egy-egy adóellenőrzés kapcsán a vállalkozás dokumentumainak vizsgálatakor könnyen lebukhatnak a titkolt külföldi számlákkal. Ráadásul nemcsak a saját papírjaikból derülhet ez ki a NAV-nak, hanem a partnereknél vagy más egyéb cégnél végzett vizsgálatból is, ha kapcsolatban vannak az adózóval.

De ezen felül is ma már számos lehetőség áll az adóhatóság rendelkezésére, hogy a külföldi bankszámlák adataihoz hozzájuthasson: az Európai Unió tagállamai közötti pénzügyi számlákkal kapcsolatos automatikus információcsere, valamint adó-megállapítási jogsegély lehetősége, továbbá az OECD nemzetközi információcsere rendszere és mindezek mellett bizonyos kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmények is lehetőséget biztosítanak az országok közti adatkérésre, adatszolgáltatásra.

A határidőket pedig érdemes tartani: ha a kötelezett gazdasági társaság elmulasztja bejelentési, vagy változás-bejelentési kötelezettségét és később a NAV ezt megállapítja, és a 15 napon belüli hiánypótlásra történő felhívást követően sem történik meg a mulasztás pótlása, abban az esetben az adóhatóság 100 ezer forint, további 15 napos hiánypótlási határidő eredménytelen letelte után pedig 500 ezer forint mulasztási bírságot szab ki az adózóval szemben.