A Fővárosi Törvényszék tájékoztatás szerint a magánszemély felperes idén április 5-én közérdekű adatok megismerése iránti igénnyel fordult az alpereshez, az MKB Bank Zrt. vevőinek, illetve vagyonkezelőjének - a Blue Robin Investments SCA, a Minerva Tőkealapkezelő Zrt., valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár - tulajdonosi szerkezetére, felépítésére vonatkozóan. Az alperes MNB válaszlevelében az adatigénylés teljesítését megtagadta, mert álláspontja szerint az MKB Zrt. által kibocsátott részvények nem minősülnek nemzeti vagyonnak.

A felperes ezt követően a bíróságtól kérte, hogy kötelezze az MNB-t a közérdekű adatok kiadására. A jegybank a kereset elutasítását kérte, hivatkozva egyrészt arra, hogy az MKB Zrt. részvényei nem voltak állami tulajdonban, másrészt arra, hogy a kiadni kért adatok törvényi felhatalmazás alapján az alperes titoktartási kötelezettségének hatálya alatt állnak, és ezért nem adhatóak ki.

A bíróság szerint ki kell adni a tulajdonosokra vonatkozó adatokat

A bíróság ítélete szerint a felperes keresete alapos, kötelezte az MNB-t, hogy adja ki azokat a közérdekű adatokat, amelyek az MKB Bank értékesítéséről szóló pályázat nyerteséről szóló döntés napján, a nyertes konzorcium vételi ajánlata benyújtásának napján, az értékesítésről szóló szándéknyilatkozat, előszerződés és szerződés aláírásának napján a Blue Robin Investments SCA, a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt., valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár tulajdonosi szerkezetére, felépítésére vonatkoztak.

Az indokolás kiemeli, hogy mind a köztulajdonlás, mind a közfeladatellátás ténye alapját képezi annak, hogy a köztulajdonban álló vagyontárgyra vonatkozó adat kezelője vagy a közfeladatot ellátó szerv által kezelt adatok közérdekű adatnak minősülnek. Ennek következtében az így minősülő szervezet a törvényben meghatározott mentesülési okok hiányában azok kiadására köteles.

Az MKB-részvények nem vesztették el köztulajdon jellegüket

A bíróság álláspontja szerint az MKB részvények köztulajdonban állónak minősülnek, mert annak következtében, hogy a Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. (MSZVK Zrt.) vált az MKB részvényeinek cégnyilvántartásba bejegyzett tulajdonosává, a részvények még nem vesztették el köztulajdoni minőségüket. Miután az MKB Zrt. részvényeit az MSZVK Zrt-re ruházta át, az MSZVK Zrt. vált az MKB Bank Zrt. egyedüli részvényesévé, de a tulajdonjog tényleges gyakorlásának részjogosítványai a továbbiakban is az MNB-t illették meg.

A bíróság megállapította azt is, hogy az alperes szanálási feladatkörében végzett tevékenysége közfeladat-ellátásnak minősül. A szanálásról szóló törvény deklarálja, hogy a szanálás közfeladat-ellátás és az MNB a szanálás, mint közfeladat ellátására hivatott szerv. Ezt a tevékenységét közigazgatási eljárás keretében végzi, a hatósági eljárás pedig szükségképpen közfeladat-ellátás. A fentiekből következik, hogy az MNB közérdekű adatot kezelő szervnek minősül, ezért a közérdekű adatok kiadására köteles - közölte a törvényszék.

A Magyar Liberális Párt március végén közölte: adatigényléseket nyújtott be valamennyi MNB-s alapítványhoz, amelyben kikértek minden általuk kötött szerződést. Emellett újabb adatkérést adtak be, mert azt is szeretnék megtudni, hogy a jegybank alapítványai által létrehozott Ferida Zrt. szerzett-e részesedést annak a konzorciumnak bármely tagjában, amelyik megvásárolhatja az MKB Bankot.

Megszólalt az MNB is

A közérdekű adat kiadására irányuló eljárásban hozott elsőfokú bírósági döntés nem jogerős, azzal az MNB nem ért egyet és jogorvoslattal kíván élni - reagált a hírre a jegybank.

Az eljárásnak nem volt tárgya az MKB Bank értékesítési folyamatának, valamint az MKB Bank tulajdoni státuszának jogi megítélése. Az MKB Bank értékesítése minden tekintetben jogszerűen zajlott - fogalmazott az MNB.