Annak a magán-nyugdíjpénztári tagnak, aki nem nyilatkozott a pénztárban maradási szándékáról, 2011. március 1-jével megszűnt a tagsági jogviszonya, és automatikusan visszakerült az állami nyugdíjrendszerbe, így a felek között már nem áll fenn tagsági jogviszony. A reálhozam mértékével kapcsolatos vita tehát elszámolási jellegű - mutat rá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tájékoztatója.

Erre kell figyelni vita esetén

Először a pénztárnál kell megkísérelnie az elszámolással kapcsolatos nézeteltérés rendezését. Ezért fontos, hogy az elszámolásokat tartalmazó iratokat, illetve a számlaértesítőket a volt tagok megőrizzék, mert ezek az iratok képezik alapját az elszámolási különbségek tisztázásának. Ezek közül a számlaértesítő a legfontosabb, mert a volt pénztártag ebben a dokumentumban kap pontos információkat az egyéni számlájáról és az őt megillető tagi kifizetés (hozamgarantált tőke feletti összeg, tagdíj-kiegészítés) összegéről. Ha az elszámolási vita eredményét a volt tag nem fogadja el, bírósághoz fordulhat igényének érvényesítése érdekében.

A pénztár minden körülmények között gondosan köteles eljárni, ezért akár a volt tag javára, akár terhére tévedett, meg kell állapítania a jogszabálynak megfelelő pontos összeget. Mivel a pénztár jogszabályban rögzített képletet alkalmaz, az eltérés a képletbe bevitt adatok pontatlanságából eredhet, amelynek javítását - ha valóban pontatlanul történt a rögzítés - a pénztár tudja elvégezni. Fontos tudni, hogy a pénztár nem érdekelt abban, hogy a valós igényeket elutasítsa, mert a tagi követelések értékét már átutalta a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak (NYAA). A pénztár tehát már nem az általa kezelt, hanem az alapnál lévő pénzről dönt, de mivel prudens (gondos, körültekintő) módon jár el, nem dönthet megalapozatlan igény esetén a volt tag javára.

Augusztus végéig teljesítik a kifizetéseket

A reálhozamot az áprilisi inflációs adatok figyelembevételével, május 31-i fordulónappal számítják ki a kasszák, és a tagi járandóságokat július 20-ig igényelhetik vissza a NYAA-tól. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek 2 napon belül kell megindítania a transzfereket, a pénztáraknak ezt követően 8 napjuk van arra, hogy a járandóságot a tagoknak kiutalják.

A pénztáraknak a tagi kifizetéseket - a tag nyilatkozatának megfelelően - a visszaigényelt összeg jóváírását követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kell teljesíteniük. Vagyis, a volt magán-nyugdíjpénztári tagok legkésőbb 2011. augusztus végéig számíthatnak a kifizetésekre.

Magasabb lehet a reálhozam a vártnál

A reálhozam várhatóan magasabb lesz a korábban kommunikáltnál, átlagosan 7 százalék. Az 1998-ban belépett átlagos jövedelmű pénztártagoknak átlagosan egymillió forintos egyenlege van, ők átlagosan 8-9 százalékos reálhozamra számíthatnak. Negatív hozamot a pénztártagok 20 százaléka várhat, legnagyobb számban a 2006-2008-ban - a pénzügyi válság előtt - belépettek.

QP | Quality Placement