Az MNB korlátozott terjedelmű átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a Commerzbank Zrt. tevékenységét a 2012. december 31. és 2015. szeptember 8. közötti időszakra vonatkozóan.

A jegybank vizsgálata nyomán - többek között - megállapította, hogy a Commerzbank Zrt. egyes belső ellenőrzési és számviteli, fedezetértékelési és ügyletminősítési tevékenysége, az átstrukturált ügyletek minősítési és nyilvántartási eljárása, továbbá a tőkekövetelmény-számítása és felügyeleti adatszolgáltatása nem minden tekintetben felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A jogsértések miatt az MNB 20 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki a bankra, és 2015. szeptember 30-i, illetve december 31-i határidővel kötelezte a jogsértések megszüntetésére. Utóbbi keretén belül a banknak a jogszabályok szerint kell elvégeznie egyes ügyleteinek átminősítését és el kell számolnia a szükséges mértékű értékvesztést.

A bírságolásnál a jegybank tekintettel volt a Commerzbank által elkövetett jogsértések súlyosságára, a cselekménynek a biztonságos működésre gyakorolt hatására, a szabályszegéssel előidézett kockázatra. Súlyosbító körülménynek számított a jogsértések ismétlődése, mivel számos hiányosság megszüntetésére már a pénzügyi felügyeletet korábban ellátó hatóság is kötelezte a hitelintézetet.