A bizalmi indexek havi értéke meglehetősen szűk sávban, 50-55 százalék között szóródott. A döntően külföldi érdekeltségű nagyvállalati kör hosszabb ideje tartó optimizmusát a világgazdaság teljesítménynövekedése, az élénk külpiaci kereslet alapozza meg, de szerepet játszik benne, hogy a hazai gazdasági folyamatok rövid távú változása a külső és a belső feltételrendszerek alakulása összességében kedvezően befolyásolják a cégek teljesítményét. A hazai reálgazdaság tendenciái kedvezőek, ám a jó kilátásokat beárnyékolja az államháztartás és a folyó fizetési mérleg tartós és jelentős hiánya - vélik a kutatók, akik szerint az államháztartás vártnál magasabb idei hiánya, a jövő évi költségvetési folyamatokat övező bizonytalanság és az euró bevezetés időpontjának lebegtetése a gazdaság szereplői körében bizalomvesztést eredményezett.
QP | Quality Placement