A H&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Sikér Malomipari Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. és a Szécsény-Mill Kft. az MVH által 2006 júliusában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban versenykorlátozó magatartást tanúsítottak azzal, hogy a vitaminozott liszt beszállítására vonatkozó pályázati tételekre felosztották egymás között a piacot - közölte a GVH.

Az MVH három fordulóban írt ki közbeszerzést Magyarország területén található intervenciós raktárakból származó gabona élelmiszersegélyként történő feldolgozása és raktárakba történő szállítása tárgyában.

A GVH az eljárás megindításával egyidejűleg előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott, ahol lefoglalt egy együttműködési megállapodást, amely a Sikér és a Szécsény-Mill jogelődje, a Három Malom között jött létre. Az irat - amelynek aláírását mindkét aláíró vállalkozás elismerte - egyéb bizonyítékokkal együttes értékelése alapján arról tanúskodik, hogy a Sikér és a Három Malom az ajánlattételi határidő lejárta előtt felvette a kapcsolatot egymással annak érdekében, hogy megállapodásban rögzítsék, bármely fél a tenderen való sikeres szereplése estén a másik féllel a munka 50 százalékának elvégzésére alvállalkozói szerződést köt.

A GVH értékelése szerint a megállapodás megkötésével az volt a cél, hogy mindkét vállalkozás-csoport - azaz egyrészt az egymástól nem független Három Malom és H&T, másrészt a Siké r- mindenképpen részesedést szerezzen a "megrendelésből", méghozzá fele-fele arányban. A megállapodás versenykorlátozó jellege abban áll, hogy a háttér-megállapodásnak köszönhetően bármelyikük nyerése esetén gyakorlatilag mindketten nyertesekké válnak, ezáltal a vállalkozások számára a vesztés kockázatát csökkentette, vagy akár teljes egészében ki is zárhatja, ezért nem érdekeltek abban, hogy a közbeszerzési eljárásban minél kedvezőbb ajánlatot tegyenek.

Az ajánlatok bontását követően az ajánlatok főbb ismérvei az ajánlattevők előtt ismertté váltak, így tudták azt is, hogy a pályázati tételekre rajtuk kívül más nem tett ajánlatot, ezért a vállalkozások közötti megállapodás a verseny teljes kizárását valósította meg.

A GVH a jogsértés elkövetéséért a H&T és a Szécsény-Mill cégeket 20 millió forint, a Sikért pedig 30 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

QP | Quality Placement