A vidéki kistelepülések lakosságát rendkívül hátrányosan érinti, hogy az utóbbi években folyamatosan csökkent a kézi, fiók- és közforgalmú gyógyszertárak száma. Az elmúlt időszakban évente 10-15 fiókgyógyszertár szűnt meg a kistelepüléseken, júniusban 642 fiókpatika működött, ami öttel kevesebb, mint az év elején.

Jelenleg több mint 650 ezer lakos nem juthat közvetlenül saját lakóhelyén gyógyszerhez, jellemzően idősebb emberek, akiknek nehezére esik elmenni egy másik településre, hogy beszerezzék a terápiájukhoz szükséges gyógyszereket. E készítmények többsége vényköteles gyógyszer, amelyek csak gyógyszertárakban érhetőek el, azaz a kistelepülési boltokban nem hozzáférhetőek. Így a Magyar falu program keretein belül indított, a kisüzleteket támogató program sem oldja meg érdemben a kistelepülések gyógyszerellátásának problémáját.

A HGYSZ szerint a kistelepülések gyógyszerellátását a fiókgyógyszertári rendszerre kellene alapozni, mivel azok fenntartása lényegesen könnyebb, mint a közforgalmú gyógyszertáraké, ugyanakkor ezekben az OTC termékeken kívül a vényköteles készítményekhez is hozzájuthatnak a betegek. A jelenleg is működő fiókgyógyszertárak megtartása és új fiókgyógyszertárak létesítése azonban hosszú távon csak úgy képzelhető el, ha azok rentábilisan fenntarthatóak az azokat működtető közforgalmú gyógyszertárak számára.

A kistelepülések gyógyszerellátásának erősítésére a szövetsége összeállított egy javaslatcsomagot, melyben három területre fókuszál: az ellátható fiókgyógyszertárak számának emelése, a szükséges szakszemélyzetre vonatkozó szabályozás módosítása, valamint a fiókgyógyszertárak létesítésének és működtetésének támogatása.

1. A gyógyszertárak működését szabályozó törvény alapján egy adott közforgalmú gyógyszertár legfeljebb három fiókgyógyszertárat láthat el. A fiókgyógyszertárak létesítésének elősegítése érdekében a szövetség azt javasolja, hogy egy közforgalmú gyógyszertár egyszerre öt vagy akár annál több fiókgyógyszertárat is elláthasson.

2. Egy egészségügyi minisztériumi rendelet alapján a fiókgyógyszertár csak úgy állhat a betegek rendelkezésére, ha gyógyszerész is jelen van a patikában. A gyógyszerellátást jelenleg is jelentős munkaerőhiány sújtja, ami miatt a fiókgyógyszertárakban már most is nehezen biztosítható a gyógyszerészi jelenlét. Ennek feloldására javasolja a HGYSZ, hogy ne legyen kötelező minden fiókgyógyszertárban a gyógyszerészi jelenlét.

3. A Magyar falu program keretein belül induljon egy támogatási program a fiókgyógyszertárak létesítésére és működtetésére. A program részeként állami támogatást kapna az a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, amely a megfelelő feltételek esetén fiókgyógyszertárat létesít és működtet. A fiókgyógyszertár létesítésre egyszeri 10 millió forintos támogatás nyújtását javasolja a szövetség. A fiókgyógyszertár működtetéséhez sávos alapon kezdeményezték a pluszforrások nyújtását, a támogatott gyógyszerek forgalmától függően akár 300 ezer forintos havi támogatási összegig. Számításaink szerint évi 1,5 milliárd forintos kerettel megoldható a jelenleg működő fiókgyógyszertárak, valamint további közel 300 jövőben létesítendő fiókgyógyszertár fenntarthatóságának biztosítása.

Számításaink szerint a jogszabály-módosításokkal és a fiókgyógyszertár létesítési és működési program segítségével a jelenlegi nagyjából 650-ról 900-ra emelhető azon kistelepülések száma, ahol fiókgyógyszertár működtetésével elérhetővé lehetne tenni a vényköteles és támogatott gyógyszerekre is kiterjedő, stabil és megbízható gyógyszerellátást - mondta mondta Zlinszky János, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének elnöke.