A Közbeszerzési Értesítőben - az ajánlatkérő által - közzétett tájékoztató a toborzás ellenértékét 486 millió forintra teszi, ez azonban csak irányérték, mivel az egyetem jutalékot fizet a toborzónak, a megszerzett hallgatók után.

A kínai hallgatók alap- és mester szakra jelentkezhetnek, a képzés angolul folyik és költségtérítéses. A nyertes feladata a potenciális hallgatók tájékoztatása a DUE angol nyelvű okleveles képzéseiről, képzési díjairól, a jelentkezési folyamatról és az ehhez szükséges dokumentumokról. Szintén az ajánlattévő feladata közé tartozik a hallgatók magyarországi tanulmányi célú vízumigényléséhez szükséges dokumentumok összeállítása.

A díjak a következők: a regisztrációs díj (egyszeri költség) 200 euró, az előkészítő év tandíja 3950 euró, míg a mesterképzésen egy év 4400 euróba kerül. A kollégium díja havonta 120 euró.

Az egyetem június 21-én kötötte meg a szerződést a nyertessel.