Ezt a pénzt azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert felhasználása során nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem voltak megfelelőek a mezőgazdasági kiadások ellenőrzésére szolgáló eljárások. A közös agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, és a Bizottság feladata meggyőződni arról, hogy a tagállamok szabályosan használták-e fel a támogatást. A bizottsági határozat értelmében Ausztria, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia köteles visszatéríteni támogatási összegeket. Magyarországnak 11 millió eurót kell visszafizetnie érvénytelen átváltási árfolyam alkalmazása, valamint a hozzáadottérték-adónak a közraktározásra kerülő fehércukor beszerzési értékébe való helytelen beszámítása miatt.
QP | Quality Placement