A zöldség és gyümölcskonzervek forgalmazásával foglalkozó Inter-Nett 2000 kft a Hunagro ábrás megjelölés közösségi védjegyként való bejegyzését kérte az EU alicantei székhelyű védjegyhivatalától (OHIM), többek között tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok, dzsemek és kompótok tekintetében. A bejegyzési eljárás során egy spanyol cég felszólalt a bejegyezni kívánt megjelölés ellen, arra hivatkozva, hogy a kért regisztráció sértené a részére már korábban - mezőgazdasági termékek vonatkozásában - bejegyzett Uniagro közösségi védjegy kizárólagos használatának jogát, mivel a két érintett megjelölés összetéveszthető. AZ OHIM helyt adott a felszólalásnak és a fent említett termékek tekintetében elutasította az Inter-Nett védjegybejegyzési kérelmét. A magyar cég az OHIM e határozatát megtámadta az Európai Unió Bírósága előtt arra hivatkozva, hogy a friss gyümölcsöket és zöldségeket forgalmazó spanyol cég termékeit a fogyasztó még egymáshoz hasonló védjegyek együttes létezése esetén is meg tudja különböztetni az általa forgalmazott zöldség és gyümölcskonzervektől. Emellett a magyar vállalkozás megemlíti, hogy az OHIM nem vette kellően figyelembe a „Hunagro” elnevezésben bennefoglalt „Hun” megjelölés megkülönböztető jellegét, amely egyrészt az áru magyarországi származására, másrészt pedig a magyar mezőgazdasági termékekkel rendszerint együtt járó kiváló minőségre utal. Érvelése szerint tehát a megjelölés használata nemhogy nem tévesztené meg a fogyasztókat, de azok számára éppenhogy tájékoztatást adna a termék magyar eredetéről. Az Inter-Nett 2000 kontra OHIM ügyben szerdán hozott ítéletében a törvényszék elutasította a magyar cég keresetét megállapítva, hogy a felek által forgalmazott áruk között nagyfokú hasonlóság áll fenn, azok eredete azonos és e termékek egymással helyettesíthetőek. A törvényszék megerősítette az OHIM határozatát a tekintetben is, hogy a két megjelölés különösen hangzásukat tekintve nagyon hasonló, figyelemmel arra a tényre, hogy a dél-európai latin nyelvű országokban (Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Portugália) a Hunagro elnevezés kezdő „h” betűjét nem ejtik. E hasonlóság miatt pedig a vásárlóközönség azt gondolhatná, hogy a két védjegy által jelölt áruk ugyanazon vállalkozás termékei, vagy hogy létezik valamilyen gazdasági kapcsolat az érintett cégek között. A bírósági döntés végül rámutat arra, hogy bár a Hunagro kifejezés az érintett áruk vonatkozásában nem jegyezhető be közösségi védjegyként, azt azonban a magyar cég, mint a termék minőségére vagy egyéb jellemzőire (pl. földrajzi eredetére) vonatkozó jelölést leíró céllal a termékein mégis feltüntetheti, amennyiben e használat megfelel a jóhiszemű joggyakorlás követelményének.
QP | Quality Placement