A felügyelet megállapította, hogy az Axa Biztosító a két évvel ezelőtti vizsgálat lezárásakor előírt kötelezettségeit nem, illetve csak részben hajtotta végre, ezért hárommillió forint bírságot szabott ki a cégre. A PSZÁF emellett kötelezte a biztosítót, hogy a termékei értékesítésére vonatkozó, közvetítői szerződéseit minden esetben a jogszabályi előírások betartásával kösse meg, illetve a már megkötött szerződéseit megfelelően módosítsa. A társaságnak eleget kell tennie az ügymenet kiszervezésére kötött szerződéseivel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének, s a kiszervezésére vonatkozó szerződéseit a jogszabályi előírások betartásával kell megkötnie, a meglévőket pedig azoknak megfelelően módosítania. A PSZÁF megállapítja, hogy a biztosító a húszmillió forintos éves díjbevételt elérő egyedi szerződése esetében nem készített terméktervet, és a biztosítási törvényben ben meghatározott adatokat nem jelentette be a felügyeletnek. A társaságnak ki kell egészítenie Comfort Extra elnevezésű lakásbiztosítási termékét a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókkal. A biztosítónak emellett valamennyi terjeszteni kívánt terméke esetén terméktervet kell készítenie, irattárát pedig úgy kell átalakítania, hogy az megfelelően szolgálja a biztosítási titok védelmét. Mivel a biztosítónál nem teljesül maradéktalanul a belső ellenőrzési szervezet felügyelőbizottság általi szakmai irányítására vonatkozó törvényi előírás, a cég belső ellenőrzését úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a törvényben előírt követelményeknek. A felügyelet mindezeken felül hibát talált a számviteli bizonylatok körül, a tartalékok háza táján, a számlarend és a számviteli politika terén is.