Kiss Zoltán elmondta: a fővárosi vállalkozások feltételeinek javulását az eredményesebb kamarai lobbi tevékenységgel szeretnék elérni a fővárosi és az országos döntéshozóknál. A társadalmi tisztségviselőkből és a kamarai alkalmazottakból rendelkezésre áll az a szakapparátus, amely szakvéleményt tud adni minden, a vállalkozásokat érintő szakterületen. Ezen felül munkabizottságot hoznának létre az időközben megszűnt BKIK kutatóintézet mintájára a kamarai állásfoglalások, vélemények szakmai tudományos háttérének megteremtésére. A munkabizottságban minden szakterület képviseltetné magát, így megfelelő alapot adna a kamarai vélemények kialakításához.

A jövőben a BKIK elnökségi ülésein egy-egy, a vállalkozásokat érintő aktuális témát is megtárgyalnak majd, és igyekeznek az országos kamarával egyeztetett önálló fővárosi véleményt kialakítani ezekben az ügyekben. A BKIK szorosabbra fűzné kapcsolatait a fővárossal, még inkább a fővárosi vállalkozások érdekében használnák fel azt a lehetőséget, hogy a kamara szakemberei állandó meghívottak a fővárosi önkormányzat bizottságaiban.

Az elnök nagyon jónak nevezte a BKIK kapcsolatát a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal (BVK), már eddig is több közös fővárosi projektben vettek részt, példaként említette a Bálna területén az idén másodszor rendezendő állásbörzét. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti struktúráján nem kell változtatni, eddig is jól működött a társadalmi tisztségviselők álló négy - a kereskedelmi, az ipari, a szolgáltató, a kézműipari - tagozat, a korábbi évek kamarai rendezvényeit a jövőben is megtartják, ezekre továbbra is várják a 4 ezer önkéntes kamarai tagon felül a 135 ezer kamarai regisztrációval rendelkező fővárosi vállalkozásokat.

A kamarai tagozatokon belül működő szakmai osztályokat a reálgazdasághoz igazítják, ez alapján újakat alakítanak, például a megújuló energia, az egészségügy, a sportvállalkozások területén jöttek létre újabb szakmai osztályok. A BKIK 17 nemzetközi szakmai osztálya lefedi a nemzetközi piacot, így ha valaki külpiacra szeretne kijutni, bekapcsolódhat ezek munkájába. Továbbra is működtetni fogják a valamennyi fővárosi vállalkozás előtt nyitva álló, ingyenes szolgáltatás nyújtó információs és tanácsadó irodákat, ahol a piacra jutási lehetőségekről, a rendelkezésre álló hitelekről, az uniós pályázatokról lehet információt kérni, illetve jogi- és adótanácsadást lehet igénybe venni. Gondolkodnak olyan szolgáltatások indításában is, amelyek meggyőzik a regisztrált tagokat arról, hogy érdemes belépni az önkéntes kamarába.

A jövőben a kamarai adminisztráció csökkentésével, az ügyfélbarát környezet kialakításával szeretnék elérni, hogy a vállalkozások érezzék, a kamara törődik velük, és partnerként kezeli őket.