A Magyar Közlönyben megjelent rendelet felsorolja azokat a támogatásokat, amelyeket előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. Ebbe a körbe tartoznak - egyebek mellett - a következő támogatások:

 • az energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget ((3,6 milliárd forintot),
 • az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget (18 milliárd forintot),
 • a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget (3,6 milliárd, illetve 7,2 milliárd forintot),
 • a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
 • vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel (14,6 milliárd forintot),
 • vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel (7,2 milliárd forintot),
 • vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel (5,4 milliárd forintot).
 • sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 15 millió eurónak vagy 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget (5,4 milliárd, illetve 18 milliárd forintot), vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget (720 millió forintot).

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

 • alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100 százalékát,
 • ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50 százalékát,
 • kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25 százalékát,
 • megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50 százalékát.

Ami pedig a kultúrát illeti, támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével

 • a következőkhöz nyújtható:
 • muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem,
 • tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület,
 • a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),
 • művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
 • zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

Mint korábban szóba került, sportlétesítmény építését 15 millió euró (5,4 milliárd forint) költségig nem kell bejelenteni az Európai Bizottságnak. A rendelet kitér arra is, hogy a támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni (ez a passzus nyilván a közbeszerzésre utal).

A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30 százalékban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik. A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20 százalékában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.