A koronavírus által leginkább érintett szektorok között elsősorban a vendéglátóipart, a turizmust, az autóipart, a kultúrát és a szórakoztatóipart szokták említeni. Ezt az SAP Hungary által végzett friss Digitális COVID Körkép kutatás is megerősítette, de arra is rámutatott, hogy a válság sújtotta ágazatok listáján az előbb említettek nyomában van az egészségipar, az ingatlanszektor és az oktatási szolgáltatások is.

A válság elsődleges és legérezhetőbb negatív hatásaként a megkérdezettek 60 százaléka a kereslet visszaesését jelölte meg. Szignifikáns problémának ítélték továbbá a beszerzési nehézségeket, illetve a kintlevőségek várható felhalmozódását, de minden nyolcadik válaszadó a belső kommunikáció hiányosságaira is hivatkozott.

QP | Quality Placement

Kilátások

A megkérdezett vállalatok létszámtól függően eltérően látták a teljes évre szóló árbevételi kilátásokat. A teljes minta tekintetében közel 60 százalékos volt azon cégek aránya, amelyek csökkentették az idei várakozásaikat. A válság következményeire a 200 főnél kisebb vállalkozások sokkal érzékenyebbnek bizonyultak, körükben több mint 60 százalék azok aránya, amelyeknek rontaniuk kellett az árbevételi kilátásaikon. Minden ötödik cég esetében akár 30 százalékot meghaladó mértékű esést tartanak valószínűnek.

Forrás: SAP Hungary

Ugyanakkor a 20 fő alatti cégek közül minden tizedik éppen, hogy pozitívan korrigálhatta árbevételi terveit, akár 30 százalékos mértékben is. Ezek meghatározóan a kis- és nagykereskedelem, a logisztika, az informatika és a pénzügyi tanácsadás területén tevékenykedő kiscégek és egyéni vállalkozók voltak. Ugyanebben a vállalati körben nyílt arra is esély, hogy új embereket vehessenek fel - olvasható az SAP közleményében.

Főleg a kicsiknek kellett leépíteni

Az elbocsátás kényszere elsősorban a kevesebb mint 200 főt foglalkoztató cégeket sújtotta, itt akár 20 százalékot meghaladó leépítésekre is sor került, és a megkérdezettek további 10 százalékánál van még kilátásban elbocsátás, ha nem javul a helyzet az év hátralevő részében.

Ugyanakkor a több mint 200 főt foglalkoztató cégek körében csak minden tizedik cégnél kellett dolgozót elküldeni.

F
Kép: o

A távmunkára már adottak voltak a fetételek

A megkérdezettek több mint kétharmada úgy nyilatkozott, hogy cége sikeresen ugrotta meg a távmunkára való átállás kihívását, legnagyobb részüknél a feltételek eleve adottak voltak, és csak minden nyolcadik cégnél kellett valamiféle infrastrukturális előkészület. Viszont a cégek negyede azt jelezte vissza, hogy ha akarna se tudna távmunkára berendezkedni, a tevékenység vagy a cégstruktúra okán.

Jelentős eltérés a 20 főt vagy annál kevesebbet alkalmazó vállalkozásoknál mutatkozott, körükben a cégek 60 százaléka tudott megfelelni a távmunkás kihívásoknak. A távmunka eredményességére ez a szegmens is panaszkodott, de leginkább a 20 és 200 fő közötti vállalatok érezték ezt megterhelőnek.

Eközben az 500 fő feletti nagyvállalatok több mint harmadánál a távmunka hatására még nőtt is a munkaerőhatékonyság, ami az irodaterületi igények jövőbeni alakulásáról is sokat elárulhat.

F
Kép: o

Az SAP felmérése rámutatott arra is, hogy azok a vállalatok, amelyek a válság ellenére növekvő árbevétellel számolnak, azok a távmunka hatékonyságáról is pozitívan nyilatkoztak. Ez Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója szerint arra utal, hogy a pandémiás intézkedésekkel sújtott hónapok egyik legfontosabb tanulsága a digitális felkészültség felértékelődése.

Így csökkenhet a pandémiás kitettség

A cégeknek valamivel több mint kétharmada nyilatkozott úgy, hogy feladataik egy-egy részterülete vagy akár jelentős része automatizált. A felmérés rámutatott, hogy azoknál a cégeknél, ahol kézzelfogható előrelépés történt már korábban az automatizációban, ott válságállóbbak a folyamatok.

A megkérdezett cégeknél komoly változást hozott a digitális technológiák alkalmazásának megítélése a járvány hatására. Az 500 fő alatti cégek mintegy 20 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a digitalizáció nem volt fontos terület eddig sem, ugyanakkor a cégek több mint harmada része -különösen az 500 fő felettiek - inkább arról számoltak be, hogy előtérbe került, vagy még inkább, elengedhetetlenné vált a digitalizáció.

F
Kép: o

Pintér Szabolcs szerint minél összetettebbek az üzleti folyamatok egy vállalatnál, annál sérülékenyebbek is. Ugyanakkor a digitalizációval egy cég csökkentheti működési kockázatait, költségeit, és a jelen helyzetben a pandémiás kitettségét. Az SAP Hungary és a G7 kutatása rámutatott, hogy a cégek legtöbbje jelenleg a kézzelfogható eredményt - megtakarítást vagy gyors megtérülést - hozó fejlesztésekre koncentrálna. Fókuszban a vállalati döntéseket segítő és a költségeket kordában tartó back-office és controlling fejlesztések, és integrált vállalatirányítási rendszerek vannak, ezeket követik az értékesítést támogató marketing automatizációs eszközök és az ügyfélkiszolgálást és ügyfélélményt erősítő digitális fejlesztések, majd pedig a munkaerő hatékonyságát növelő, illetve a munkaerőt kiváltó robotizációs fejlesztések a népszerűek. Emellett a cégek közel 20 százaléka költene kereslet-kínálat előrejelzést kínáló és digitális ellátási lánc menedzsment megoldásokra, digitális humán erőforrás menedzsment platformra, és fektetne ipari automatizáció, ipar 4.0 fejlesztésekbe.

Milyen segítségre számítanak?

Ha a kormányzat részéről nyújtandó segítségekről van szó, akkor a kutatásból kiderült az is, hogy a megkérdezettek elsősorban az adó- és járulékcsökkentést, bértámogatást és az informatikai fejlesztéseik központi támogatását jelölték meg potenciálisan leghasznosabbnak.

F
Kép: o

A kutatásról

Mintegy 300 vállalat megkérdezésével zajlott 2020 nyarán az a kutatás, melyet a G7 gazdasági szakportál segítségével végzett az SAP Hungary Kft. a vállalat digitális ügyfélélmény menedzsment megoldása, a Qualtrics platformjára és analitikájára támaszkodva. A kérdések elsősorban azt vizsgálták, hogy milyen hatással voltak a gazdasági szereplők döntéseire és várakozásaira a koronavírus járvány nyomán elrendelt korlátozó intézkedések, és milyen mértékben alakult át a digitalizáció szerepe a vállalatoknál a pandémia hatására. A válaszadók köre ugyan nem volt reprezentatív - a magyar gazdaság összetételéhez képest ugyanis némileg felülsúlyozott volt az IT, a kereskedelem, a pénzügyi szektor, vagy éppen az egyéni vállalkozók aránya - a 20 különböző szektorból érkező válaszok ugyanakkor mégis jó összképet adnak arra vonatkozóan, hogy mennyire igazolhatók az általános várakozások, és hol mondanak ellent a valódi tapasztalatok - olvaható az SAP Hungary közleményében.