A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset azzal indul, hogy az egyesület elnöke előbb 14 millió forint licencdíjat követelt a kúthálózattól, majd miután az nem fizetett, a bíróságon már 38 millió forintra emelte a tétet, know-how hasznosítási díj címén.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. Az indoklásban kifejtette, hogy a szóban forgó ötlet nem önmagában, hanem legfeljebb szellemi tevékenységen alapuló eredeti megvalósítása minősülhet szellemi alkotásnak. A kúthálózat bizonyította, hogy már jóval korábban megvizsgálta a használt sütőolaj lakossági begyűjtésének lehetőségét, vagyis az ötlethez az egyesületnél korábban - és tőle függetlenül - maga is eljutott. A bíróság előtt nem nyert bizonyítást, hogy az egyesületet vagyoni értékű gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeret és tapasztalat tekintetében védelem illeti meg.

A lakossági sütőolaj-begyűjtés ötletének kivitelezése és az ennek nyomán szerzett, az egyesület titkát képező, közkincsé nem vált szervezési ismeret nem volt bizonyított, és ennek a létezésére a per adatai alapján sem lehetett következtetni. Az egyesület tevékenységének az volt a lényege, hogy az elhasznált lakossági sütőolajat és állati eredetű zsiradékot a lakosság egy, e célra kijelölt pontra vihette, ahonnan a hulladékot elszállították. Az összegyűjtés rutinszerű logisztikai intézkedésekkel biztosítható, a folyamat egyetlen mozzanatában sem látszik olyan igény, ami kizárólag az egyesület titkát képező speciális szervezési ismeret felhasználásával volna kielégíthető - fogalmazott a bíróság.

Az egyesület fellebbezésére eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Indoklásában kitért arra, hogy az éttermekben keletkezett elhasznált étolaj gyűjtése már az egyesület környezetvédelmi tevékenységének megkezdése előtt folyamatban volt. Ennek a lakosságra történő kibővítése csupán a begyűjtési terület kiterjesztését jelenti, és hasznos ötletnek tekinthető. Ezen ötlet gyakorlatban való kivitelezése, a tevékenység folyamata kapcsán azonban az egyesület nem mutatott fel olyan tudásanyagot vagy tapasztalatot, amely kizárólag tőle lenne eredeztethető.

A másodfokú - jogerős - ítélet ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, az egyesület nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Kúriához, de ott is veszített.