Az ÁSZ által az MTI-nek kedden eljuttatott közlemény szerint a vállalatnál ezeken felül a számviteli politika, a számlarend, a pénzkezelési és az önköltség-számítási szabályzat sem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak.

A vállalat 2014-2015-ben nem az előírásoknak megfelelően teljesítette beszámolási kötelezettségét. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a társaság az adatszolgáltatási kötelezettségeit az ellenőrzés időszakában az előírások szerint teljesítette. Az elektronikus közzétételre vonatkozó kötelezettségnek viszont már nem tett eleget, így az átláthatóság és elszámoltathatóság követelménye nem teljesült.

A számvevőszék arra is rámutatott, hogy bár a társaságnál a bevételeket az előírásoknak megfelelően számolták el, a ráfordításokat és az értékcsökkenést nem dokumentálták szabályszerűen.

A társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban 2 milliárd 120 millió forint volt, a cég a 2012. év kivételével veszteségesen zárt. Emiatt saját tőkéje a 2012. december 31-én elért 3 milliárd 302 millió forintról 2015. december 31-re 1 milliárd 591 millió forintra csökkent. Az ÁSZ ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a vagyon változását eredményező döntések az előírásoknak megfeleltek, ugyanakkor a társaság vagyona folyamatosan csökkent, a vagyon értékének megőrzése nem volt biztosított.

A Concordia Közraktár Zrt. a Gabonaforgalmi- és Malomipari Szolgáltató Vállalat jogutódjaként 1993-ban alakult át kizárólagos állami tulajdonú részvénytársasággá. A társaság az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorhoz, közfeladatot nem látott el.

Az Állami Számvevőszék jelentésében a társaság vezérigazgatójának tíz, az MNV Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük - ismertették.

Fotó: MTVA/Bizományosi/Róka László